Kedves gyerekek! Elevenítsük fel a Nrisimha imát aminek a videóját a

alatt a templomi imák alatt találhatjátok. Érdemes először a 2 imát egyben gyakorolni aztán a harmadikat külön. 

A megtanult anyagok kérem küldjétek el rövid videóban nekem. 

Ebből a kis leírásból, röpdolgozatot írunk. Készüljetek fel rá.

Jó tanulást!

A kirtana

Srí Caitanya Mahaprabhu bevezette a Kali-yuga emberei számára ezt a HARE KRISNA MAHA MANTRA éneklést, aminek a célja:

–         a lelki megvalósításban sikert érjünk el.

–     másokat is bevonjunk az úr szolgálatába

1. Kirtanát vezető:

Ez jelenti, hogy mindenki egyén és mindenki más-más dallamot szeret. Az áratik alatt vagy a megfelelő napszakokban énekelt dalokat viszont nem szabad megváltoztatni, hiszen éneklésük akkor kedvező, azzal a dallammal. ( PL Mangala árati  vagy  Guru puja alatt énekelt imák. stb.)

A kirtana vezető befolyásolja a kezdő, fiatal bhakták tudatát, ahogyan énekel és vezeti a kirtanát, viszont az idősebb fejlett baktákra nincs hatással. Bhaktivinod Thákur javasolta, hogy minden Harináma sankirtanon kellene lennie egy Mahabhagavatának (Maharájok,  Srila Prabhupáda tanítvány, idős, fejlett személy) aki megfelelő odaadással énekeli a Hare Krisna mahamantrát. A mi életünkben ez azt jelenti, hogy egy idős bhakta jelenléte mindig elsőbbséget jelent a kirtana vezetés szempontjából, de ha megkérnek minket, akkor alázatos hangulatban, mint egy szolgálat elvégzését elvállalhatjuk. Nagyon fontos, hogy a motivációnk mindig az legyen, hogy Krisnát akarjuk elégedetté tenni a szent névvel. Ha ebben a hangulatban éneklünk, akkor lesz nagyon jó a kirtana és mi is elégedettséget kapunk az Úrtól.

2. A kirtant vezető felelőssége

-megválaszthatja az őt kisérő dobosokat, karatalosokat. Irányítja őket, és ha valami nem megfelelő, akkor arra reagál.  Ugyanakkor, ha nincs gyakorlott hangszerjátékos körülötte, akkor elfogadhatja a kevesebb tudású bhaktákat hangszer játékra, de tudnia kell, hogy az ő tudásukhoz mérten kell az éneklést igazítani.  Egy bhajant kirtant akár egy közepes mridanga ütemmel is végig lehet kísérni.

 -A kirtanavezető egy csapatot alkot a hangszeren kísérő bhaktákkal. Ez egy nagyon jó együttműködést igénylő szolgálat Krisna felé. A kirtanát vezető figyeli, hogy a zene legyen harmonikus, ahol egyik hangszer sem siet, vagy lassul, esetleg túl hangos vagy halk.

 -A kirtanvezető inspirálja a résztvevőket a lelkes éneklésre amiről Sri Caitanya Mahaprabhu így nyilatkozik: 

     “ Ó, Uram! Egyedül szent neved hoz áldást az élőlényekre, ezért millió és millió neved van, mint amilyen a Krisna és a Govinda is. Ezeket a neveket minden transzcendentális energiáddal átitattad. Éneklésüknek nincsenek nehéz és szigorú szabályai. Ó, Uram, kegyesen lehetővé teszed, hogy szent neveid éneklésével könnyűszerrel a közeledbe kerülhessünk, ám én olyan szerencsétlen vagyok, hogy semmi vonzalom nincs bennem irántuk.”

Nagyon fontos, hogy a kirtanon résztvevő bhakták énekeljenek. Ez nem egy előadás, amit megtekintünk, hanem egy komoly lelki gyakorlat ahol az éneklés által fejlődünk.  Bhaktivinod Thákur így nyilatkozik: Lehet, nyugati hangszerek csak énekeljenek a résztvevők.

Végkövetkeztetés: Nagyon fontos az éneklés gyakorlata mert a Bhakti-yoga egyik fontos eleme.                                          

3. A kirtana felépítése

Az általános, hogy a kirtana, először lassú, majd felgyorsul, de természetesen egyéni, hogy ki hogyan alkalmazza ezt.  Egy napszakban énekelt ima után (PL: reggeli Samsara …,Guru puja) ezek az imák következnek. Illetve ha ezen kívül éneklünk Mahamantrát ezt a kirtana felépítését alkalmazhatjuk.

1.     Kirtana kezdés: Lelki tanító mesterhez imák: Om agyána…..,  Nama om Vidsnupadaya…., . Namas te sarasvati  deve…,   Jaya Sri Krisna Caitanya

 2.      A kirtana közepe: Hare Krisna dallam: Ha tudunk napszakhoz rágát

 3       Kirtana vége: dicsőítés: NVD templomban Jaya Rádha-Syámasundar, Jaya Govardhana lal, Jaya Gaura Nataraja, Jaya Srila Prabhupada, Jaya Gurudéva, Nitai Gaura Hariból

          ( Más templomokban az ott élő Murti neveit éneklik Pl: Budapesten: Jaya Dayal Nita    Jaya Vijai Gouranga)

Kirtanon: karatal dob kiséret van, fesztiválokon harmónium, más fúvós hangszerek, hegedű, gitár.  Bhajanokon: harmónium, karatal, dob, womper, esetleg más fúvós hangszerek, hegedű gitár.             

4. A kirtana utáni élmények:

Sivaráma Swámi Maharája:

Az a bhajana, kirtana ami felébreszti a bhaktákban az emlékezést Krisnára, megmozdítja a szívet. Ha a bhakták a Hare Krisna éneklésnél és azt érzik, hogy Krisna tudatos lettem, az jó kirtana volt. Az hogy ki milyen szépen énekelt az egy másik aspektusa, (nézőpontja) a jónak.

Manapság nagyon sok kirtanos személy van, akik esetleg valamilyen más szampradája, vagy majavádi közösségbe tartozik. Sőt az emberek zenével kelnek azzal fekszenek, arra sírnak és táncolnak. Manapság nagyon igényes és sok féle zene létezik. 

Ezért fontos:

–        a szép ének és zene Krisnát is elégedetté teszi

–         Az igényes zene a prédikálásnál emeli a HARE KRISNA Mahamantra éneklésének fényét, azoknál, akik az anyagi világban szenvednek    

Related posts