Irodalom

Impresszionizmus Jellemzői tk.16.o., Körúti hajnal, szinesztézia fogalma, kék feladatok 5,8, mf.14.o

Szorgalmi feladat: 

Minden olyan elolvasott könyvért, mely min. 50 oldal szöveget tartalmaz,(kb. 12-es betű méret, csak a gyerek olvassa, stb.) 5-ös jár az elkövetkezendő 4 hónapban!! 

Nyelvtan

1.A kiemelt mondatrészeket elemezd aláhúzással, majd ábrázold szerkezeti

vázlattal!

A. ÉVA érdekes KÖNYVET VÁSÁROLT.

B. NEHÉZ az izgalmas történetek OLVASÁSÁT ABBAHAGYNI.

C. HÚGOM is SZERETI HALLGATNI a MESÉT.

2.Húzd alá az alábbi közmondások és szólások alanyát és állítmányát!

Írd ki az alanyokat és határozd meg a szófajukat! Akkor is írd le,

hogy ki az alany, ha nem lehet aláhúzással jelölni!

Alany: Szófaj:

A. Az ablakon hányják be neki a pénzt. ………. ………..

B. Kopog a szeme az éhségtől. ………. ………..

C. Nem jó az ördögöt a falra festeni. ………. ………..

D. Miért hordasz össze tücsköt bogarat? ………. ………..

3.Jelöld a következő mondatok tárgyas szerkezetét, majd a vonalra írt + jellel határozd meg a tárgy fajtáját!

Iránytárgy: Eredménytárgy:

A. Péter faragott egy sípot. ……….. …………..

B. Ildikó bekapcsolta a tévét. ……….. …………..

C. Kálmán gondosan írta meg a dolgozatot. ……… …………..

D. Délután megnéztem az új filmet . ……….. …………..

4.A felsorolt igéket írd le alanyi és tárgyas ragozásban a megjelölt

számban és személyben!

Alanyi ragozás: Az ige: Tárgyas ragozás:

A. T/1. …………… abbahagy T/1. …………….

B. T/1. …………… megszáll T/1. …………….

C. T/2. …………… elmond T/2. …………….

D. E/3. …………… kiváj E/1. …………….

E. T/3. …………… iszik T/3. …………….

F. T/1. …………… eloszt T/1. …………….

5.A szólásokban igen gyakran fordulnak elő tárgyas szerkezetek. Vajon

ismered-e a jelentésüket?

Kösd össze egy-egy vonallal a bal és a jobb oldali oszlop tagjai közül 

az összeillőket!

A. hetet-havat otthagy

B. kígyót-békát ígér

C. fűt-fát kiált rá

D. csapot-papot összebeszél

Felvételi

Related posts