Szept.20 Hétfő Irodalom

Tk. 9. és 12. oldal mondáit elolvasni és a hozzá tartozó munkafüzeti feladatokat megoldani a Mf. 8. és a 9. oldalon.

Szeptember 22 Szerda Nyelvtan

Elkezdjük az 5-es anyagot a magán- és a mássalhangzókkal

  • a Tk. 33.- és a 35.oldalról másold ki a füzetbe a két táblázatot ( magánhangzókról és a mássalhangzókról)

Szeptember 23 Csütörtök Nyelvtan

  • folytatjuk a mássalhangzó törvényekkel, azon belül is a Hangrend és illeszkedés törvényével.
  • olvasd el a Tk. 36-37. oldalt és írd ki a füzetbe a szavak hangrend szerinti csoportoítását. ( magas-, mély-, és vegyes hangrend szerint példával együtt. 
  • tanulmányozzátok át a tankönyvben leírtak szerint, milyen toldalékfajták vannak, ( egy-, két-, vagy háromalakúak.) és írjátok ki a füzetbe a könyvben leírtak szerint, hogy mi szerint illeszkednek a szavakhoz.( 37.old. laptetején írja + a táblázatban az illeszkedés törvénye).

Szeptember 23 Csütörtök SB

  • Olvassátok el a 5. és az 6. fejezet fordításait magyarázat nélkül és a füzetbe írjátok ki a lényegét.

Related posts