Olvasás: év eleji felmérő, tk.:10-11.o., mf: 6-7.o.

Nyelvtan: tk: 11-13.o., mf.:10–12.o.

Fogalmazás: 9-10.o.

Szövegértés: 4.o.

Related posts