Szeptember 20 Hétfő Irodalom:

A három műnemmel foglalkozunk: a Líra, Epika és Dráma.

  • A füzetbe írd fel címnek hogy Irodalmi műnemek, és elkülönítve a hármat, ( Líra, Epika, Dráma) mindegyikhez külön-külön gyűjtőmunkaként írjál legalább 4-5 jellemzőt, ami jellemzi az adott műnemet +2-3 műfajt, ami hozzá tartozik.

Szeptember 22 Szerda Nyelvtan

Elkezdjük az 5-es anyagot a magán- és a mássalhangzókkal

  • a Tk. 33.- és a 35.oldalról másold ki a füzetbe a két táblázatot ( magánhangzókról és a mássalhangzókról)

Szeptember 23 Csütörtök Nyelvtan

  • folytatjuk a mássalhangzó törvényekkel, azon belül is a Hangrend és illeszkedés törvényével.
  • olvasd el a Tk. 36-37. oldalt és írd ki a füzetbe a szavak hangrend szerinti csoportoítását. ( magas-, mély-, és vegyes hangrend szerint példával együtt. 
  • tanulmányozzátok át a tankönyvben leírtak szerint, milyen toldalékfajták vannak, ( egy-, két-, vagy háromalakúak.) és írjátok ki a füzetbe a könyvben leírtak szerint, hogy mi szerint illeszkednek a szavakhoz.( 37.old. laptetején írja + a táblázatban az illeszkedés törvénye).

Szeptember 23 Csütörtök SB

  • Olvassátok el a 5. és az 6. fejezet fordításait magyarázat nélkül és a füzetbe írjátok ki a lényegét.

Related posts