Hétfő

Nyelvtan: Ismerkedés a határozókkal Tk 55-57.o.

Mf. 43.o/1.

Irodalom: pótoljuk a múlt heti nyelvtanórát. A helyhatározó és képes helyhatározó fogalma, tk. 58.o./1ab, 3, 59.o./6. 

Kedd 

Felvételi felkészítő:

A feladatlap kijavítása és átbeszélése, gyakorlás.

Október 4-én vagy 5-én Dolgozat várható 20. század első felének magyar irodalma témában. Tk. 14-23.old

Related posts