A héten megírjuk a dolgozatot a 7-8.fejezetből.

A fejezeti összefoglaló vázlatot itt találjátok. A feketével szedett részek különösen fontosak. Olvassátok át a korábban tanult verseket is!

 1. Fejezetek fontosabb versei:

7.fejezet:
7.3. manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
7.8. raso’ham apsu kaunteya
7.14. daivī hy eṣā guṇa mayī
7.19. bahūnāṁ janmanām ante

8.fejezet:
8.5. anta kāle ca mām eva

2. A fejezetek tartalma (Bg. szerint):

7.fejezet:

Az Abszolútról szóló tudás

Az Úr Kr̥ṣṇa a Legfelsőbb Igazság, a legfelsőbb ok, valamint minden anyagi és lelki dolog fenntartó ereje. Az emelkedett lelkek odaadóan meghódolnak Neki, míg az istentagadók elméjét másféle imádat köti le.

8.fejezet:

A Legfelsőbb elérése

Ha valaki élete során, különösen pedig a halál pillanatában nagy odaadással az Úr Kr̥ṣṇara emlékezik, eljuthat az Ő legfelsőbb hajlékára, túl ezen az anyagi világon.

3. A versek összefoglalt tartalma:

7. fejezet: Az Abszolútról szóló tudás

1-14. vers       Kr̥ṣṇa megismerése

Megtudhatjuk e versekből, ki Kr̥ṣṇa, mik az Ő energiái, minden tudást, ami fontos e világon.

 • sok 1000 emberből 1 törekszik a tökéletességre, közülük alig vannak, akik ismerik Őt
 • Kr̥ṣṇa energiái, Ő az eredete ezeknek, minden Rajta nyugszik
  • anyagi energiája/alsóbbrendű energia: föld, víz, tűz, levegő, éter, elme, intelligencia, hamis ego
  • felsőbb energia: élőlények: kihasználják az alsóbbrendű energiát   
 • Kr̥ṣṇa mindent áthat:
  • víz íze, nap/hold fénye, om, hang, emberi képesség
  • a föld illata, tűz heve, élők élete, aszkéták vezeklése
  • minden eredeti magja, értelmesek értelem, bátorság
  • erő, vallásos nemi élet
  • a kötőerők megnyilvánítója, melyek RÁ nincsenek hatással
 • akik átadták magukat Neki, azok könnyen túllépnek a kötőerőkön

15-30. vers     A különbözõ élőlények viszonyulása Kr̥ṣṇához

 • 4-féle bűnös ember nem hódol meg Neki
  • ostobák (mūdhāḥ)
  • emberiség alja (narādhamāḥ),
  • illúziótól tudásuktól megfosztottak (māyayāpahr̥ta jñānāḥ),
  • démonikus természetűek (āsuram bhāvam āśritāḥ)
 • 4-féle jámbor ember meghódol Neki:
  • szenvedő,
  • gazdagságra vágyó,
  • kíváncsi,
  • a tudás után kutató (ez utóbbi a legjobb, biztosan eléri Őt)
  • ritkák azon nagy lelkek, akik átadják magukat Neki    

 • félistenimádók:
  • anyagi vágyak megfosztották őket az értelmüktől
   Krisna Felsőlélekként megszilárdítja a hitüket
  • vágyaik teljesülnek, de Krisna az valójában, aki teljesíti e vágyakat
  • a félistenimádat gyümölcsei korlátoltak és múlandóak
  • a félistenek bolygóira kerülnek
 • ostobák:
  • azt hiszik, Krisna eredetileg személytelen, csak most öltötte fel a személyes formáját
  • Krisna nem nyilvánul meg előttük, rejtve marad, nem tudják, hogy megszületetlen (ajam) és tévedhetetlen (avyayam)
  • Krisna mindent (múltat, jelent, jövőt) és mindenkit ismer, Őt azonban nem ismeri senki
 • jámborak:
  • megszabadultak a bűneiktől, az illúziótól és szolgálják Krisnát
  • az okosak meg akarnak szabadulni az öregségtől, haláltól, ezért meghódolnak Neki (ők Brahman)
  • akik ismerik Őt, tudják, hogy Ő minden eredete, azok a halál pillanatában is képesek Rá gondolni

8. fejezet: A Legfelsőbb elérése

1-16. vers       Visszatérés Kr̥ṣṇához a Rá való emlékezés által

 • Arjuna kérdez:
  • Mi a Brahman? Mi az önvaló? Mik a gyümölcsöző tettek? Mi az anyagi megnyilvánulás? Kik a félistenek?
  • Ki az áldozat ura? A halál pillanatában hogyan gondolhatunk Krisnára?
 • Krisna válaszai:
  • Brahman: elpusztíthatatlan, örök élőlény, örök természete az önvaló (adhyatma)
  • gyümölcsöző tettek: karma, anyagi test fejlődését szolgáló tettek
   • adhibhūta:anyagi megnyilvánulás, fizikai természet
   • adhidaiva: univerzális forma a félistenekkel együtt
   • adhiyajña: áldozat Ura, Felsőlélek
  • ha valaki Krisnára emlékezik teste elhagyásakor, eléri Őt
  • aki amire emlékezik teste elhagyásakor, azt éri el
  • Krisnát elérni: Rá gondolni, plusz végezni a kötelességünket (Arjunának: harc), tettek, elme és értelmet Krisnára irányítani
  • Krisnára való helyes emlékezés: mindentudó, legősibb, irányító, kisebb a legkisebbnél, mindennek a fenntartója, anyagi érzékelés felett áll, felfoghatatlan, személy, , ragyogó, transzcendentális, túl van az anyagi természeten
  • Felszabadulás, yogában való megszilárdulás
  • Aki eléri Krisnát, soha többet nem születik meg ebbe az anyagi világba

17-22. vers     Az anyagi és a lelki világ összehasonlítása

 • Brahmá időszámítása, teremtése:
 • 1000 földi korszak (a 4 yuga) Brahmá 1 napja
 • 1000 yuga Brahmá 1 éjszakája
 • hajnalakor minden élőlény megnyilvánul, alkonyán pedig megnyilvánulatlan állapotba kerülnek
 • Brahmá 100 évig él
 • A 4 yuga:
 • Satya: erkölcsi tisztaság, bölcsesség, vallásosság
  1.728.000 év
 • Treta: a bűn itt kezdődik
  1.296.000 év
 • Dvapara: hanyatlik a vallás, erkölcs
  864.000 év
 • Kali: küzdelem, tudatlanság, vallástalanság, bűn, erény teljes hiánya
  432.000 év
 • transzcendentális világ
  • megnyilvánulatlan, örök, sohasem semmisül meg
  • Krisna hajléka: megnyilvánulatlan, csalhatatalan, legfelsőbb cél
  • tiszta odaadással lehet elérni Krisnát

23-28. vers     Az odaadás felsőbbrendűsége a Legfelsőbb elérésében

 • Kedvező időpontok elhagyni ezt az anyagi világot:
  • nappal, kedvező pillanatban
  • tűzisten befolyásolásának idején
  • fényben
  • telő hold 2 hete
  • Nap északi pályájának 6 hónapja
  • Vissza kell térni:
   • füst
   • éjszaka
   • fogyó hold 2 hete
   • Nap déli pályájának 6 hónapja: a Holdra lehet eljutni
  • 2 úton lehet elhagyni e világot:
   • világosságban: nem kell visszatérni
   • sötétségben: vissza kell térni
  • Az odaadó szolgálattal mindenféle áldást meg lehet kapni, végül eljut a legfelsőbb, örök lakhelyre

Related posts