A mai órán átismételjük az 1.fejezetet, mert a következő órán, október 18-án dolgozatot írunk a Bg.1. fejezetéből.

Az 1.fejezet összefoglalása a következő: (Ezt nyomtatva kézhez is kapják a lányok)

1. fejezet összefoglalás: Hadiszemle a kurukṣetrai csatamezõn

 1. Verscsoportok szerinti felosztás:

1-26. vers         Elõkészület a háborúra                                                
27-46. vers       Arjuna aggodalma és érvei a harc ellen

2. Fejezetek fontosabb versei:

B.g.1.1.: Dhr̥tarāṣṭra uvaca      dharma-kṣetre kuru kṣetre…

(érdemes feleleveníteni e verset, mert a dolgozatban szerepelhet)

3. A fejezetek tartalma (Bg. szerint):

 Az ellenséges seregek felsorakoztak. Arjuna, a hős vitéz kedves rokonait, tanítóit, barátait pillantja meg mindkét oldalon, harci vágyban égve, készen arra, hogy életüket áldozzák a csatában. Együttérzés és bánat önti el, ereje elhagyja, elméjén zavar lesz úrrá, s nem akar többé harcolni.

4. A versek összefoglalt tartalma:

(A fontosabb részek feketével kiemelve)

1-26.vers

 • Sañjaya tudósít Dhr̥tarāṣṭranak a kuruksetrai csatáról: Dhr̥tarāṣṭra vak volt, megkérte tanácsadóját, Sañjayat, hogy mesélje el neki, mi zajlik épp a csatamezőn
 • Sañjaya Vyāsadeva tanítványa volt, Vyāsa kegyéből megkapta azt a képességet, hogy Dhr̥tarāṣṭra szobájából is lássa, hallja, mi történik Kurukṣetrán
 • először Duryodhana beszél tanítójához, Dronācāryához, bemutatja neki az ellenség seregét
  • rámutat arra, hogy tanítója az ellenséget is kiképezte, akikkel nekik itt most meg kell küzdeniük
 • az „ellenség”, a Pāṇḍavák oldalán harcolnak:
  • 5 Pāṇḍava Yudhiṣṭhirával az élen (Bhīma, Arjuna, Nakula, Sahadeva)
  • Dhr̥ṣṭadyumna (Drupada fia, ő a Pāṇḍavák hadvezére)
  • Virāta (Uttarā – Abhimanyu feleségének – apja), Drupada (Drupadī apja)
  • Drupadī (Pāṇḍavák felesége) fiai (5 fia van), Subhadrā fia (Abhimanyu)
  • Kr̥sna Arjuna szekérhajtójaként vesz részt a csatában
  • Yuyudhāna, Dhr̥śṭaketu, Cekitāna, Kāđirája, Purujit, Kuntibhoja, Saibya, Yudhāmanju, Uttamaujā
 • A Kuruk oldalán harcoltak:
  • 100 Kuru(Duryodhanával az élen, Duhṣāsana, Vikarṇa, stb)
  • Dronācārya (ő a Kuruk hadvezére, minden Pāṇḍava és Kuru harci tanítója)
  • Bhīṣma, (minden Kuru és  Pāṇḍavák nagyapja)
  • Karṇa (a Pāṇḍavák féltestvére)
  • Kr̥pa (minden Pāṇḍava és Kuru tanítója)
  • Aśvatthāmā (Drona fia)
  • Bhūrisravā
 • Duryodhana kéri, hogy mindenki úgy álljon, hogy Bhīṣma nagyatyát védjék
  • Bhīṣma kagylókürtjébe fúj, megszólalnak a kürtök, harsonák, melyek a csata kezdetét jelölik
 • a másik oldalon Kr̥ṣṇa és Arjuna is megszólaltatják a kürtjeiket, melyek transzcendentális hangja megremegtette a Kuruk szívét
  • Kr̥ṣṇa: Pāncajañya
  • Arjuna: Devadatta
  • Bhīma: Pauṇḍra
  • Yudhiṣṭhira: Anantavijaya
  • Nakula: Sughoṣa
  • Sahadeva: Maṇipuṣpaka
 • Arjuna zászlaját Hanumān díszítette, ami a győzelmet jelképezi
 • Arjuna szerette volna látni, kivel fog harcolni, ezért Krisnával a 2 sereg közé hajtatott

27-46.vers:

 • Arjuna megpillantja az ellenség soraiban szeretteit, rokonait, feljebbvalóit, barátait
 • szívét részvét járja át, reszketni kezd, ajkai kiszáradnak
 • különféle érveket hoz fel, amiért nem akar harcba szállni:
  • nem akarja rokonait megölni
  • nem akar a rokonai élete árán a királysághoz jutni
  • nem tudna boldog lenni úgy, hogy közben a szeretteit kellett érte megölnie
  • semmiféle boldogságért, hatalomért nem akarná ezt a nagy áldozatot
  • bűnös visszahatásokat fognak érte kapni
   • lehet, hogy az ellenség olyan mohó és kapzsi, hogy ők szívesen öldökölnek, de Arjuna nem szeretné ugyanezt megtenni
  • család elpusztítása nagy bűn
  • az életben maradt családtagok vallástalanul fognak élni
   • beszennyeződnek a nők
   • nem várt utódaik lesznek (varna-sankara)
   • a nem várt utódok nem áldoznak az ősatyáknak ételt, azok így visszaesnek
   • a családi hagyományok elpusztítóira örök pokol vár
  • Arjuna azt kívánja, hogy inkább halljon meg fegyvertelenül a csatában az ellenség kezétől, minthogy ő harcoljon ellenük

Related posts