A héten a 9.fejezettel haladunk tovább. Megoldjuk a munkafüzet ide vonatkozó feladatait.
Témakörök:

9. fej. 11-25. versKrisna az imádat legfelsőbb tárgya
9. fej. 26-34. versKrisna közvetlen imádatának dicsősége

A munkafüzet feladatai:

9.11-25. vers                   K¥¢£a az imádat legfelsõbb tárgya

1. Olvasd el a verseket!

2. Foglald össze 6-8 mondatban ¼r¦la Prabhup§da érveit a m§y§v§da filozófiával szemben! (9.11-12. magy.)

3. Adj meg négyet a mah§tmák jellemzõi közül! (9.13-14)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4. Hány csoportot alkotnak azok, akik nem érték el a mah§tm§k szintjét? Írj 1-2 mondatot róluk! (9.15 magy.)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

5. Miért tartják az önimádatot Isten imádata egyik formájának? (9.15 magy.)

……………………………………………………………………………………………………………

6. Magyarázd el, miért nem érdemes K¥¢£át a közvetett úton, az energiáin keresztül megközelíteni? Milyen hasonlat példázza ezt? (9.18 magy.)

7. Mit jelent a tri-ved¦ kifejezés? Mi a célja az igazi tri-ved¦knek? (9.20 magy.)

……………………………………………………………………………………………………………

8. Kit imádnak végsõ soron a félistenek imádói? (9.23)

……………………………………………………………………………………………………………

9. Hova kerülnek azok, akik az Úr K¥¢£át imádják, és akik a félisteneket, az õsatyákat, a szellemeket? (9.25 +magy.)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

9.26-34. vers                   K¥¢£a közvetlen imádatának dicsõsége

1. Olvasd el a verseket!

2. Mi az a négyféle dolog, amit K¥¢£a elfogad? Mi kell még ezen kívül, hogy elfogadja? (9.26+magy.)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Nevezz meg legalább hármat azok közül a felajánlások közül, amiket K¥¢£a említ (9.27)

……………………………………………………………………………………………………………

4. Mi az eredménye annak, ha az ember minden tettét felajánlja K¥¢£ának? (9.28)

……………………………………………………………………………………………………………

5. K¥¢£a azt mondja, hogy mindenkivel egyenlõ, de eközben a bhakták a barátai. Bizonyítsd be, hogy K¥¢£a nem részrehajló! (9.29 +magy.)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

6. Hogyan tekint K¥¢£a arra a bhaktára, aki elítélendõ tettet követ el, és miért? Gyûjtsd ki a 9.30-as magyarázat legfontosabb témáit néhány mondatban!

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

7. Az alacsony sorban születettek hogyan érhetik el a legfelsõbb célt? (9.32)

……………………………………………………………………………………………………………

8. Mi a különbség K¥¢£a elméje és Maga K¥¢£a között? (9.34 magy.)

……………………………………………………………………………………………………………

9. Írjál 8-10 mondatos fogalmazást, amiben összehasonlítod a félistenek, az univerzális forma, illetve K¥¢£a imádóit!

Related posts