Főnévragozás (declinatio)

A főneveket különböző esetekbe tesszük, hogy a mondaton belüli szerepeik egyértelműek legye, nek. A mellékneveket számban, esetben, nemben a főnévhez kell igazítani, amire vonatkozik, de a saját tövük alapján kell ragozni.

A szanszkritban a szótő utáni rag (esetvégződés) fejezi ki az adott főnév esetét.

Szám:

  • egyes szám: singulier
  • kettes szám: dualis
  • többes szám: pluralis

Eset:

8 eset van, lásd alább a táblázatban

Nemek:

  • hímnem: masculinum = (m)
  • nőnem: féminínum = (f)
  • semleges nem: neutrum = (n)
  • mindhárom nemben ragozható szavak. pl. a mell;knevek: (m.f.n)

Szótári alak: nem azonos az alanyesettel. A szótári alak határozza meg, az adott szó utolsó betűje határozza meg, az adott szó milyen tövű. A nem a szótárakban a szótári alak után van feltüntetve (m), (f), (n)

Főnévragozás fajtái:

  • szótári alakban magánhangzóra végződő szavak: 1.declinatio
  • szótári alakjukban mássalhangzóra végződő szavak: 2.declinatio
 EsetLatinRöv.KérdőszavakPéldaJelentése
1.AlanyNominativusNKi? Mi? Kik? Mik?devasIsten
2.MegszólítóVocativusV devaÓh, Isten!
3.TárgyAccusativusAccKit? Mit?
Meddig?
Mennyi ideig?
Hová?
Milyen módon?
devamIstent, Istenbe
4.EszközInstrumentalisIKivel? Mivel?
Mi okból?
Ki által?
devenaIstennel,
Isten által
5.Részes (célhatározó is)DativusDKinek a részére? Mi célból?
Merre?
devāyaIstennek
6.Honnan-határozóAblativusAbHonnan?
Mi okból?
devātIstenből,
Isten miatt
7.BirtokosGenitivusGKinek a
(valamije, valakije)?
devasyaIstené
8.HelyhatározóLocativusLHol?Mikor?deveIstenben

-a tövű főnevek ragozása

ld. fenti táblázat

  • deva (Isten), vyághra (tigris), krsna (Krsna), kála (idő), megha (felhő), putra (fia), danta (fog)

Fordítsd le az alábbi szavakat, kifejezéseket!

két tigrist

Krsna részére

kis idővel

régi időben

fehér felhőkből

a király 2 fia miatt

kígyó foga

Mini szótár:

kis=alpa (mfn)

régi= purāna (mfn)

fehér=śveta

király=nr̥pa (m)

kígyó=sarpa (m)

Related posts