2. fejezet összefoglalás

 1. Fejezetek fontosabb versei:

2.7. kārpaṇya doṣopahataḥ svabhāvaḥ
2.12. na tv eváham
2.13. dehino’smin yathá dehe
2.14. mátrá-sparsás tu kaunteya
2.20. na jáyate mriyate vá kadácin

2. A fejezet rövid tartalma (Bg. szerint):

Arjuna meghódol az Úr Krisna előtt, és a tanítványa lesz. Krisna az átmeneti anyagi test és az örök lélek közötti alapvető különbségről tanítja őt. Beszél a lélekvándorlásról, a Legfelsőbb önzetlen szolgálatának természetéről és az önmegvalósítást elért ember jellemzőiről.

 • 3. A fejezet fontosabb tartalmi részei:

 • Arjuna tovább sorolja a harc elleni érveit, de mivel nem tudja, hogyan cselekedjen, ezért meghódol Kr̥ṣṇa előtt
 • Kr̥ṣṇa a tanításaival a harcra buzdítja Arjunát Elmondja, hogy az anyagi test múlandó, míg a lélek örök, s a halál csupán a lélek vándorlása az egyik testből a másikba. Mivel a lélek soha nem pusztul el, így Arjuna sem fogja a lelket megölni.
 • Ha Arjuna harc közben meghal a csatatéren, akkor a mennyei bolygókra kerül. Ha megnyeri a csatát, akkor földi királyságban lesz része. Ha elhagyja a csatamezőt, akkor szégyen vár rá.
 • Ha Arjuna nem ragaszkodik a harc eredményéhez, hanem elméjét Kr̥ṣṇára rögzíti, akkor nem érik anyagi visszahatások.
 • Arjunának felül kell emelkednie a Védák anyagias célokat javasló utasításain.
 • Az odaadó tudatú embert nem érik visszahatások, s visszatér a lelki világba
 • Arjuna négy kérdést tesz fel a lelki személyről (mik az ismertetőjelei, hogyan beszél, hogyan ül, hogyan jár?)
  • Ismertetőjelei: Lemond az érzékkielégítésről, az önvalóban leli örömét (2.55)
  • Viselkedése és szavai: nem zavart, nem ujjong, nem fél, nem dühös, nem dicsőíti és nem bírálja a jót és a rosszat, ami éri (2.56-57)
  • Viselkedése, amikor érzékeit távol tartja az érzéktárgyaktól: Magasabbrendû íze miatt szilárd marad a Kr̥ṣṇa-tudatban. (2.58-63)
  • Érzékeinek lefoglalása: A ragaszkodástól és ellenszenvtől mentes, kívánságok nélkül él, a Legfelsőbbel kapcsolatban cselekszik. (2.64-71)
 • Az ilyen tulajdonságokkal rendelkező személyek eljutnak Isten birodalmába. (2.72)
 • Az érzékeket úgy tudjuk irányítani, ha értelmünket Kr̥ṣṇára rögzítjük, s nem az érzékek tárgyain elmélkedünk.
 • 4. A versek összefoglalt tartalma:

1-10. vers: Arjuna meghódol Kr̥ṣṇa előtt

 • Kr̥ṣṇa felhívja Arjuna figyelmét rá, hogy szégyenhez vezet, ha lemond a kötelességéről
 • Arjuna további kételyei:
  • feljebbvalók imádata helyett harcolni ellenük nem dharmikus
  • inkább koldulva élne, mintsem harcolna ellenük
  • egyik sem jobb, ha győznek, vagy ha vesztenek
 • Arjuna meghódol, megfogalmazza tehetetlenségét, Kr̥ṣṇa-t felkéri, legyen a guruja
 • Arjuna elméjét elborítja a bánat és kijelenti, hogy nem fog harcolni

11-30. vers     A lélek számára nem létezik halál

 • a bölcsek nem keseregnek sem élő, sem halott felett
 • múltban, jelenben, jövőben is örökké élünk
 • a lélek állandóan vándorol (gyermekkortól öregkorig, halál után másik testbe), a józant nem téveszti ez meg
 • el kell tűrni a kettőségeket (nyár-tél, boldogság-boldogtalanság) érzékfelfogásból erednek, nem szabad, hogy megzavarjanak
 • felszabadulásra méltó, aki rendíthetetlen marad boldogság és boldogtalanság esetén is
 • az anyagi test: nem állandó, a lélek pedig változatlan
 • a lélek, ami áthatja a testet:
  • elpusztíthatatlan
  • halhatatlan
  • senki sem tudja megsemmisíteni
 • a test mindenképp megsemmisül
 • az önvaló (lélek) nem gyilkos és nem is ölhető meg
 • a lélek:
  • elpusztíthatatlan
  • örök
  • megszületetlen
  • változatlan
 • elnyűtt ruhák levetésének példája: a lélek is így cseréli le a testet, ha az már elnyűtt, hasznavehetetlen
 • a lelket:
  • fegyver nem pusztíthatja
  • tűz nem égetheti
  • víz nem nedvesítheti
  • szél nem száríthatja
 • a lélek:
  • törhetetlen
  • feloldhatatlan
  • nem lehet megégetni
  • felszárítani
  • örökké ugyanaz
  • örökkévaló
  • mindenhol jelen van
  • változatlan
  • rendíthetetlen
  • láthatatlan
  • felfoghatatlan
  • változhatatlan
 • Emiatt nem szabad bánkódni miatta
 • a megszületett számára biztos a halál, s halála után megszületik kétségtelenül
 • kezdetben minden lény: megnyilvánulatlan, majd megnyilvánul, majd újra megnyilvánulatlan lesz
 • lelket egyesek
  • csodálatosnak látják
  • mások olyannak írják le
  • mások azt hallják róla
  • mások nem értik, még ha hallottak is róla
 • nem érdemes egy élőényért sem bánkódni, hiszen a testben lakozót nem lehet elpusztítani

31-38. vers     A kötelességünk elvégzésének és elmulasztásának eredménye

 • egy ksatriya számára a legjobb elfoglaltság: harcolni a vallásos elvekért
 • lehetőség a mennyei bolygókra kerülésre
 • ha nem követi a dharmáját, akkor bűnt követ el, ami a harcosi hírnév végét is jelenti
 • ez szégyenhez vezet, ami egy tiszteletreméltó embernek a halálnál is rosszabb
 • a hadvezérek, akik eddig felnéztek rá, most azt gondolják, hogy Arjuna fél, és jelentéktelen személyiségnek hiszik majd
 • ellenségei gúnyt űznek majd belőle
 • ha megölik a csatamezőn: mennyei bolygók, ha győz: földi királyság a jutalom
 • harcolj a harc kedvéért, ne gondolj a nyereségre, veszteségre, így sosem fogsz bűnt elkövetni

39-53. vers     Harcolj visszahatások nélkül!

 • eddig az elemző tanulmányozás (sānkhya) által mondta el Krisna a tudást, most a gyümölcsökre nem vágyó cselekvés (budhir yoge) szerint. Ha eszerint cselekszel, megszabadulsz a munka (karma) bilincseitől (bandha).
 • ebben a cselekvésben nincsen veszteség, egy kis fejlődés is megvéd a félelem legveszélyesebb fajtájától
 • akik ezt az utat járják, szilárdak, eltökéltek, akik határozatlanok, szétszórt értelműek
 • a Védák virágos (hízelkedő) szavai más folyamatokat is ajánlanak azoknak, akik az érzékkielégítéshez vonzódnak
 • ezeknek az emberekben sosem ébred szilárd eltökéltség, hogy az odaadó szolgálatot végezzék.
 • a Védák a 3 kötőerőről írnak, emelkedj a kötőerők fölé, légy szilárd az önvalóban
 • ha valaki ismeri a Védák szándékát, eléri a célját is (nagy víztároló és kis kút példája)
 • előírt kötelességed végzésére jogod van, de a tetteid gyümölcsére nem tarthatsz igényt
 • (nem te okozod a következményeket, ne hanyagold el a kötelességedet)
 • yoga: kiegyensúlyozottság, amikor megingathatatlan valaki, nem ragaszkodik se sikerhez, se kudarchoz
 • az odaadó szolgálatból származó erővel távol kell tartani minden emberhez nem méltó tettet. Akik élvezni akarják a munkájuk gyümölcsét, fösvények (kripana
 • az odaadó szolgálatot végző megszabadul mind a jó, mind a rossz tettei visszahatásától
 • ez a felszabadult állapot megszabadít a szenvedésektől, illúziótól
 • isteni tudat: amikor már nem ingatnak meg a Védák virágos szavai, csak az önmegvalósítás érdekli

54-72. vers     Válj szilárddá a Kr̥ṣṇa-tudatban!

 • Arjuna kérdezi, hogyan ismerhető fel az isteni tudatra szert tett ember?
 • amikor az ember lemond az érzékkielégítés utáni vágyról és elégedettséget érez, akkor tiszta transzcendentális tudata van
 • akit nem ingat meg semmi, nem ujjong és nem panaszkodik
 • aki képes úgy visszavonni érzékeit az érzékszervek tárgyairól, mint a teknősbéka húzza be páncéljába a végtagjait
 • ha valaki csak eláll az érzéki örömöktől, a z utánuk való vágya még megmaradhat. Ha azonban magasabbrendű ízt tapasztal (param dr̥ṣṭā), akkor fel tud hagyni az érzékkielégítéssel
 • az érzékek olyan erősek, hogy bárki elméjét el tudják ragadni
 • rendíthetetlen értelmű: aki meg tudja zabolázni az érzékeket és Krisnára szögezi tudatát
 • A leesés folyamata:
  • érzéktárgyakon meditálni
  • ragaszkodás ébred irántuk
  • ragaszkodásból vágy lesz
  • a vágyból düh lesz
  • a dühből illúzió
  • illúzióból emlékezetzavar
  • elvész az értelem
  • visszasüllyedés az anyagi lét mocsarába
 • Úr teljes kegyét elnyeri, aki uralkodik az érzékein, mentes a ragaszkodástól és ellenszenvtől
 • aki ily módon elégedett annak, megszűnik a 3-féle szenvedés, szilárd értelemre tesz szert
 • boldogságot elérni békésen lehet, de akinek elméje nem szilárd és értelme nem transzcendentális, az nem lehet békés
 • ha az elme az érzékekre összpontosít, akkor az értelmét el tudják ragadni az érzékek (erős szél és a vízen lévő csónak példája)
 • ezért ha érzékeszerveinket távol tartjuk az érzéktárgyaktól, akkor az értelem rendíthetetlenné válik
 • a fegyelmezett embernek befelé tekintenek, mások figyelme kifelé irányul. (Éjszaka és ébredés hasonlata)
 • béke képlete: az éri el, akit nem zavarnak meg kívánságai özöne, nem igyekszik őket mindenáron megvalósítani (óceán és beléömlő folyók példája)
 • a békét az éri el, aki
  • megszabadult az érzékkielégítésre irányuló vágyaktól
  • kívánságok nélkül él
  • megvált minden birtoklásérzettől
  • mentes a hamis egótól
 • ezen az úton az ember megtéveszthetetlenné válik

Related posts