A héten az -i, -u végű főnevek ragozását fogjuk gyakorolni

Főnévragozás (declinatio)

A főneveket különböző esetekbe tesszük, hogy a mondaton belüli szerepeik egyértelműek legyenek. A mellékneveket számban, esetben, nemben a főnévhez kell igazítani, amire vonatkozik, de a saját tövük alapján kell ragozni.

A szanszkritban a szótő utáni rag (esetvégződés) fejezi ki az adott főnév esetét.

Szám:

 • egyes szám: singulier (s)
 • kettes szám: dualis (d)
 • többes szám: pluralis (pl)

Eset:

8 eset van, lásd alább a táblázatban

Nemek:

 • hímnem: masculinum = (m)
 • nőnem: féminínum = (f)
 • semleges nem: neutrum = (n)
 • mindhárom nemben ragozható szavak. pl. a mell;knevek: (m.f.n)

Szótári alak: nem azonos az alanyesettel. A szótári alak határozza meg, az adott szó utolsó betűje határozza meg, az adott szó milyen tövű. A nem a szótárakban a szótári alak után van feltüntetve (m), (f), (n)

Főnévragozás fajtái:

 • szótári alakban magánhangzóra végződő szavak: 1.declinatio
  • hímnem: – a, – i, –u
  • nőnemben: – a, – i, –u, – ī, – ū,  – r̥
  • semlegesnemben: – a, – i, –u
 • szótári alakjukban mássalhangzóra végződő szavak: 2.declinatio

Hímnemű szavak végződései:

 • -a: deva (Isten), vyāghra (tigris), kr̥ṣṇa (Krsna), kāla (idő), megha (felhő), putra (fia), danta (fog)
 • -i: kavi (költő),
 • -u: guru (tanítómester)

Fordításnál mindig meg kell nézni, a szót milyen esetben, számban, nemben kell ragozni!

Például:

régi időben=

régi=purāṇa (mfn)=sg.L.m=purāṇe

idő=kāla (m)=sg.L.m.=kāle

Egyes szám

 • i tövűek
  Egyes szám (singularis)  
EsetRöv.KérdőszavakPéldaJelentése
AlanyNKi? Mi? Kik? Mik?kaviköltő
MegszólítóV kaveÓh, költő!
TárgyAccKit? Mit?
Meddig?
Mennyi ideig?
Hová?
Milyen módon?
kavimköltőt, költőbe
EszközIKivel? Mivel?
Mi okból?
Ki által?
kavināköltővel,
költő által
Részes (célhatározó is)DKinek a részére?
Mi célból?
Merre?
kavayeköltőnek a részére
Honnan-határozóAbHonnan?
Mi okból?
kavesköltőből,
költő miatt
BirtokosGKinek a
(valamije, valakije)?
kavesköltőé
HelyhatározóLHol?Mikor?kavauköltőben
  Kettes szám (dualis)  
EsetRöv.KérdőszavakPéldaJelentése
AlanyNKik? Mik?kavī2 költő
MegszólítóV kavīÓh, két költő!
TárgyAccKiket? Miket?
Meddig?
Mennyi ideig?
Hová?
Milyen módon?
kavī2 költőt, 2 költőbe
EszközIKikkel? Mikkel?
Mi okból?
Kik által?
kavibhyām2 költővel,
2 költő által
Részes (célhatározó is)DKiknek a részére?
Mi célból?
Merre?
kavibhyām2 költőnek a részére
Honnan-határozóAbHonnan?
Mi okból?
kavibhyām2 költőből,
költő miatt
BirtokosGKinek a
(valamije, valakije)?
kavyos2 költőé
HelyhatározóLHol?Mikor?kavyos2 költőben
  Többes szám (pluralis)  
EsetRöv.KérdőszavakPéldaJelentése
AlanyNKik? Mik?kavayasköltők
MegszólítóV kavayasÓh, költők!
TárgyAccKiket? Miket?
Meddig?
Mennyi ideig?
Hová?
Milyen módon?
kavīnköltőket, költőkbe
EszközIKikkel? Mikkel?
Mi okból?
Kik által?
kavibhisköltőkkel,
költők által
Részes (célhatározó is)DKiknek a részére?
Mi célból?
Merre?
kavibhyasköltőknek
Honnan-határozóAbHonnan?
Mi okból?
kavibhyasköltőkből,
költők miatt
BirtokosGKinek a
(valamije, valakije)?
kavīnāmköltőké
HelyhatározóLHol?Mikor?kaviṣuköltőkben

Related posts