Szerda 

Felvételi felkészítő 

Hangtan: magánhangzó törvények, mássalhangzó törvények, 

Csütörtök 

Felvételi felkészítő 

Szófajtan, helyesírás 

Péntek

Felvételi felkészítő 

Mondattan 

Hasonló bejegyzések