5.osztály:

BG.3.36-43. Versek elolvasása, feladatlap megoldása

Ezután a 3. fejezet összefoglalása a következő menet alapján:

3. fejezet összefoglalás

 1. Verscsoportok szerinti felosztás:

3. fejezet: Karma-yoga

1-9. vers          Ragaszkodás nélkül végezd a kötelességedet!

10-16. vers      A karma-k§£¨ától a karma-yogáig

17-35. vers      Cselekedj kötelességszerûen és elkülönüléssel, hogy példát mutass!

36-43. vers      Óvakodj a kéjtõl és a dühtõl!

 • Fejezetek fontosabb versei:

B.g.3.13. yajña śiṣṭaśinaḥ santo

Bg. 3. 19. tasmād asaktaḥ satataṁ

Bg.3.27. prakr̥teḥ kriyamāṇāni

Bg.3.37. śrī bhagavān uvāca kāma eṣa krodha eṣa

 (érdemes feleleveníteni őket, mert a dolgozatban szerepelhetnek valamilyen formában)

 • A fejezetek tartalma (Bg. szerint):

Ebben az anyagi világban mindenkinek cselekednie kell. A tettek vagy az anyagi világhoz kötik az embert, vagy kiszabadítják onnan.  Legfelsőbb örömére, önzetlenül cselekedve bárki felszabadulhat a karma (a tett és a visszahatás) törvénye alól, és elsajátíthatja az önvalóról és a Legfelsőbbről szóló transzcendentális tudást.

 • A versek összefoglalt tartalma:

(A fontosabb részek feketével kiemelve)

1-9. vers         Ragaszkodás nélkül végezd a kötelességedet!

 • Arjuna nem érti, hogy Krisna miért akarja, hogy harcoljon (ami egy tett), ha az értelem (buddhi) jobb a gyümölcsöző tettnél (karma)?
  • az előző fejezetben különféle utakat mutat be Krisna (buddhi yoga, karma-yoga, stb) Arjuna tisztázni szeretné, mi a KT-beli cselekvés útja
 • a kétféle út (sankhya-yoga, karma/buddhi-yoga) másképpen közelíti meg az önvalót, a lélek és anyag természetét: az egyik az értelem, a másik a tettek által.
  • sánkhya: tapasztalati tudás és filozófia általi megértés, elemző tanulmányozás, spekuláció
  • buddhi-yoga: Krisna tudat elvei szerinti cselekvés. Itt teljesen a Legfelsőbbre tudja az ember bízni magát, és uralkodni tud az érzékei felett
 • mindkét yoga kölcsönösen függ egymástól: a vallás filozófia nélkül szentimentalizmus vagy fanatizmus, a filozófia vallás nélkül elméleti spekuláció
 • nem lehet a visszahatásoktól megszabadulni úgy, hogy csak nem cselekszünk
 • minden ember a természete szerint tud cselekedni, nem tud tétlen lenni
 • kétszínű (mithyácára) az, aki eláll a tettektől, de közben rajtuk meditál
 • őszinte az, aki próbál uralkodni az érzékein, közben KT-ban cselekszik
 • a kötelesség végrehajtása mindig jobb a tétlenségnél
 • kötelékektől mentesnek maradni: Visnu örömére végezni a munkánkat

10-16. vers     A karma-k§£¨ától a karma-yogáig

 • yajnák és félistenimádat: minden dolog a félistenek adománya áldozatok fejében
 • akik áldozatok nélkül akarják e javakat használni, tolvajok
 • a bhakták csak Visnunak felajánlott ételt esznek, így mentesek maradnak a visszahatásoktól
 • áldozatkör: emberi test- gabona-eső-áldozatok-előírt kötelességek- Védák- ILSZ
 • aki nem követi az áldozatkört, bűnös, hiábavaló, érzékkielégítő életet él

17-35. vers     Cselekedj kötelességszerûen és elkülönüléssel, hogy példát mutass!

 • az önmegvalósított embernek nincs előírt kötelessége
 • nincs célja a kötelességei végzésével, de mégis elvégzi azokat, mert nincs rá oka, hogy ne végezze J
 • vonzódás nélkül végezni a kötelességet: elérni a Legfelsőbbet
 • a közönséges emberek követik a nagy egyéniségeket, akik a példájukkal vezetik  őket
 • Krisnára nem vonatkozik semmilyen előírt kötelesség (ő Isten, bármit megtehetne), mégis végzi azokat
 • mert ha nem végezné, mások is követnék ezt, és „romba dőlnének a világok”
 • ő lenne az oka sokféle adharmának (pl. nemkívánatos népesség)
 • tudatlanok. eredményre vágyva végzik az előírt kötelességeiket
 • bölcsek: eredményre nem vágyva végzik kötelességeiket, hogy a helyes úton vezessék az embereket
 • a bölcs, hogy ne zavarja meg a tudatlanokat, ne tétlenségre, hanem a KT-ban lévő tetteikre buzdítsa őkets
 • a tetteket a 3 kötőerő végzi, a hamis egoval azonosultak azt hiszik, ők végzik azokat
 • a bölcsek látják az odaadással és az érzékkielégtéssel végzett tettek közti különbséget
 • mégsem zavarják meg azok elméjét, akik az érzékkielégíts reményében tevékenykednek
 • Krisna bíztatja Arjunát, hogy harcoljon csüggedés és haszon- és birtokvágy nélkül, Krisnáról szóló tudás birtokában, tettét Krisnának ajánlva
 • felszabadulnak: akik irigység nélkül, hűségesen követik Krisna utasítását
 • tévúton járók: irigyek, nem követik Krisna utasításait, nem érik el a tökéletességet
 • a bölcs is a hajlama szerint cselekszik, és mindenki más is a 3 kötőerő által diktált természetét követi, nincs értelme elfojtani:
 • szabályokkal lehet az vonzódást és taszítást megregulázni, mert különben mindkettő akadály a lelki élet útján
 • jobb a saját kötelességünket hibásan, mint másokét tökéletesen végezni (más útját járni veszélyes)

36-43. vers     Óvakodj a kéjtõl és a dühtõl!

 • a kéj (vágyak) az, ami akaratunk ellenére, bűnök elkövetésére késztet
 • szenvedélyből lesz, haraggá alakul
 • a kéjvágy fokai:
 • tüzet a füst: a szikra kissé érzékelhető még (pl. ember)
 • tükröt a por: az elme megtisztítása a lelki folyamatokkal (ceto darpanam..) pl. a SZN éneklésével (pl.állatok)
 • magzatot a méh: teljes tehetetlenség állapota. (pl. fák)
 • kéj székhelye: érzékek, elme, értelem. Rajtuk keresztül vezeti félre az élőlényt
 • még az elején meg kell zabolázni a kéjt az érzékek szabályozásával
 • a test-lélek hierarchiája:
  • tompa anyag
  • cselekvő érzékszervek
  • elme
  • értelem
  • lélek
 • ha ezt megérti valaki és azt is, hogy a lélek transzcendentális a többihez, akkor az elméjét meg tudja szilárdítani és le tudja győzni a kéjt

Hasonló bejegyzések