Irodalom

Kedden dolgozat a Toldi első 6 énekéből. Lediktáltam nekik, hogy mely fogalmak fontosak.

Munkafüzet feladatai:( 53.o./ 2,3 54.o./ 4 – ezek csak akkor ha van rá idő),  68.oldalon lévő táblázat kitöltése a 6.énekig. 55.o./1,  56.o./4

Nyelvtan

Ige jellemzőinek ismétlése. 19.o./1, 2

Személyrag leírása a szövegbe.

Tk. 37.o./ 1 szabály leírása a füzetbe.

mf. 21.o./ 3bc

Srimad Bhágavatam

Levél írásának befejezése. Dhritarástra bocsánatot kér a Pándaváktól levélben.

Hasonló bejegyzések