Nyelvtan

Divali röpdolgozatot ír. 

Átvesszük az alany és az állítmány fogalmát. Állítmány fajtái. Tk.36-37.o.

6. osztályos mf.: 46.o./6., 7.o.tankönyv: 38.o./1, 2c

Irodalom

Petőfi Sándor életének átbeszélése.

A XIX. század költői című vers átbeszélése.

Srimad Bhágavatam

Erényes asszonyokkal kapcsolatos feladatok folytatása.

Hasonló bejegyzések