A samdhi-kat folytatjuk.

Samdhik- hangváltozások

A magyar nyelvhez hasonlóan, a szanszkritban is 2 nyelvi alkotóelem1 találkozásakor hangváltozások történnek. Ezeket szanszkritil samdhik-nak nevezik.

A szanszkrit minden ilyen hangváltozást írásban is jelez (a magyar nyelvben van, ami írásban is megjelenik2, van, ami csak kiejtésben3).

Fajtái:

 • belső samdhi: a szavak alkotórészei közt lejátszódó hangzóváltozások
 • külső samdhi: a mondatban lévő szavak közt lejátszódó hangzóváltozások

I. Sarveśvara samdhik: mgh-mgh

 1. Nityānanda: nitya + ānanda = nityānanda 2 azonos magánhangzó (a, i, u) hosszúban olvad össze a/ā + a/ā = ā i/ī + i/ī = ī śrī + īśa = śrīśa u/ū + u/ū = ū
 2. Sarveśvara: sarva + īśvara = sarveśvara a/ā + i/ī = e
 3. Puruṣottama: puruṣa + uttama = puruṣottama a/ā + u/ū = o
 4. Naiva: na + eva = naiva a/ā + e/ai = ai
 5. Nāsty eva: na + asti + eva = nāsty eva i/ī + e = y
 6. Manvantara: manu + antara = manvantara u/ū + a = v
 7. Vande’ham: vande + aham = vande’ham e/o + a = ‘ („a” eltűnik)

  II. Viṣṇujana samdhik: msh-msh
 1. Śrīmad – Bhāgavatam Śrīmat + Bhāgavatam = Śrīmad – Bhāgavatam
 2. Suhrt-satām suhrd + satām = suhrt-satām
 3. Ahaṁ bhajāmi aham + bhajāmi = ahaṁ bhajāmi m + msh = ṁ
 4. Tāṁs titikṣasva tān + titikṣasva = tāms titikṣasva n + t/th = ṁs n +c/ch = ṁś
 5. Jagannātha jagat + nātha = Jagannātha t/d + msh(n) = nn t/d + msh(m) = nm mad + manāḥ = man – manāḥ
 6. Más példák

  III. Viṣṇusarga sandhik ḥ
 7. īśvaraḥ paramaḥ krṣṇaḥ: ḥ nem változik k, kh, p, ph, ś, ṣ, s előtt
 8. namas te namaḥ + te = namas te ḥ + t/th = s ḥ + c/ch = ś tarubhyah + ca = tarubhyaś ca
 9. namo namaḥ namaḥ + namaḥ = namo namaḥ aḥ + lágy msh = o aḥ + a = o namaḥ + astu + te = namo’stu te (2 samdhi is!)
 10. arjuna uvāca arjunaḥ + uvāca = arjuna uvāca néha a ḥ eltűnik
 11. senayor ubhayor madhye senayoḥ + ubhayoḥ + madhye = senayor ubhayor madhye ḥ (ha nem a/ā-t követi) + mgh/lágy msh = r

1 képző, végződés, jel, szó, tő

2 vas+val=vassal

3 ül+j= ülj, pedig „üjj”-nek ejtjük

Hasonló bejegyzések