Feladatok

  1. Készítsünk olyan programot, amely a piros LED-ek felkapcsolásával jelzi, hogy mely helyek foglaltak a parkolóban! Ne felejtsük, hogy a parkolóhelyek öt sorban és öt oszlopban vannak elrendezve!
    Az A gomb hatására tizenötször válasszon a program véletlenszerű koordinátát, és kapcsolja fel az ezekhez tartozó LED-eket!
Parkolóban két sorban állnak az autók. Mindkét sorba 7 autó fér el, de soronként két-két hely üres.

  1. Az áruház bejáratához legközelebb eső parkolóhely a mozgáskorlátozott személyek számára van fenntartva. Ennek koordinátája: (0;0). Készítsük el azt a programot, amely a B gomb megnyomásakor megjeleníti a✓ ikont, ha szabad ez a parkoló, és az X ikont, ha foglalt! Figyeljünk arra, hogy az ikon megjelenítése előtt töröljük le a kijelzőt!
Két micro:bit eszköz közül az elöl lévőn x-et, a mögötte állón pedig egy pipát jelenítenek a bekapcsolt LED-ek.

Hasonló bejegyzések