Olvasás:  tk: 136.o., mf: 84.o., Ramayan verses könyv, Jagannathos történetek

Nyelvtan: gyakorlás, kiejtéstől eltérő helyesírású szavak

Szövegértés: 

Írás: Kisbetűről nagybetűre: 12-13.o. 

Hasonló bejegyzések