Nyelvtan
Tollbamondás
Az alany fajtái 7. osztályos tankönyv 40-42.o., tk.42.o./1, 2

Srimad Bhágavatam
Ómenek befejezése.
Napló írás.

Irodalom
Jókai Mór Kőszívű ember fiai történetének átbeszélése

Hasonló bejegyzések