Olvasás: tk: 84-85., mf: 52.o.

Nyelvtan: tk:52-56., mf: 56-61.o. ismétlés, szerdán témazáró

Fogalmazás: 42-44.o.

Írás: 21.o.

Related posts