Kedves lányok és fiúk!

Ennek a hétnek az anyaga az első órán  Összefoglalunk a tankönyv 100.-120. oldaláig tartó anyagrészét.  A munkafüzet 50.-51.. oldalának feladataival.

 A második órán megírjuk a témazáró dolgozatot az élőlények környezete és az életközösségek című fejezetből.

Jó tanulást kívánok nektek!

 Haridvári d.d.

Related posts