5.osztály

Elkezdjük a 4.fejezetet. Elismételjük a fontosabb verseit, majd elolvassuk a következő verseket, fordítást és megoldjuk a munkafüzet ide tartozó feladatait

4. fejezet: Transzcendentális tudás

1-10. vers         A Krisnáról szóló transzcendentális tudás

6-7.osztály

  • Yamuna előadja a kiselőadását a 12.fejezetből
  • Kitőzzük a nagy témazárásnak az időpontját, kiosztjuk a fejezeteket
  • továbbhaladunk a 13.fejezettel: 8-19.versig versek és fordításaik, munkafüzet feladatai

8.osztály

Tanítások nektárja 2-4.versek és magyarázatok, plusz munkafüzet feladatainak megoldása

Related posts