II. világháború átismétlése a jegyzetek és a tankönyv alapján. Következő héten témazáró dolgozat.

Related posts