Irodalom

XIX. század költőinek befejezése.

Petőfi tájleíró versei ( A puszta, télen , Az Alföld, A Tisza)

Nyelvtan

Igeidők és igemódok. Tk. 86-88.o.

Related posts