Április 28: Lefordítjuk az alábbi verset: raso’ham apsu kaunteya

raso ‘ham apsu kaunteya      prabh§smi ªaªi-s¡ryayo¤
pra£ava¤ sarva-vede¢u      ªabda¤ khe pauru¢a° n¥¢u (Bhg. 7.8)

Megoldás:

rasas (K31) aham apsu kaunteya prabh§ (K24) asmi ªaªi-s¡ryayos (K38)

pra£avas (K38) sarva-vede¢u ªabdas (K38) khe pauru¢am (K51) n¥¢u

rasas ® rasa (m) = íz ® sg.N.m.

aham ® aham = a személyes névmás egyesszám elsõ személyének (mad) alanyesete; jelentése: én

apsu ® apsu = az ap (f) víz jelentésû szó pl.L.f. alakja; jelentése: vízben

kaunteya ® kaunteya (m) = Kunt¦ fia ® sg.V.m.

prabh§ ® prabh§ (f) = fény, ragyogás ® sg.N.f.

asmi ®  asmi = a létige (Öas 2U) jelen idejû egyesszám elsõ személyû alakja; jelentése: vagyok

ªaªi-s¡ryayos ® ªaªi-s¡rya (m) = a Hold és a Nap (ragozása mindig kettesszám!) ® du.G.m.

pra£avas ® pra£ava (m) = szent szótag (o°) ® sg.N.m.

sarva-vede¢u ® sarva-veda (m) = minden Véda ® pl.L.m.

ªabdas ® ªabda (m) = hang ® sg.N.m.

khe ® kha (n) = éter ® sg.L.n.

pauru¢am ® pauru¢a (n) = emberi erõ, emberi képesség ® sg.N.n.

n¥¢u ® n¥¢u = a (m) ember jelentésû szó pl.L.m. alakja

A kaunteya vocativus alak Arjuna megszólítása: Ó, Kunt¦ fia!

Az alany és az állítmány az aham asmi: én vagyok

Az én alanyesetben áll, ezért minden, ami rá vonatkozik szintén egyesszám alanyesetben lesz, de a fõnevek megõrzik eredeti nemüket:

aham asmi rasas (sg.N.m): én vagyok az íz

aham asmi prabh§ (sg.N.f): én vagyok a fény

aham asmi pra£avas (sg.N.m): én vagyok a szent szótag

aham asmi ªabdas (sg.N.m): én vagyok a hang

aham asmi pauru¢am (sg.N.n): én vagyok a képesség

Természetesen az aham asmi-nak elég egyszer szerepelnie a szövegben.

A fenti öt dologhoz tartozik egy-egy genitivusban vagy locativusban álló fõnév:

rasas apsu (pl.L.f): íz a vízben (az ap rendhagyó ragozású, csak többesszáma van, de magyarul fordítható egyesszámban)

ªaªi-s¡ryayos prabh§ (du.G.m): a Holdnak és a Napnak a fénye (mivel összetett szó, csak a s¡rya szó ragozódik, de mivel a Hold és a Nap összesen két dolog, mindig kettesszámban kell ragozni)

pra£avas sarva-vede¢u (pl.L.m): a szent szótag minden Védában (minden után többesszámot kell használni)

ªabdas khe (sg.L.n): hang az éterben

pauru¢am n¥¢u (pl.L.m): képesség az emberekben

Óh, Kunt¦ fia! Én vagyok az íz a vízben, a Holdnak és a Napnak a fénye, a szent szótag minden Védában, a hang az éterben, a képesség az emberekben.

Május 4: megismerkedünk a névmásokkal

Related posts