Irodalom

Ütemhangsúlyos verselés folytatása. 

Versírás lelki témákról.

Nyelvtan

Helyesírás gyakorlásának folytatása.

Szókincsbővítő feladatok.

Srimad Bhágavatam

Kulcsüzenetek átnézése. 

Szavak: ómen, mohó, sakál, varjú, becsap, reszket

1. Magyarázd meg a szót saját szavaiddal!

2. Gyűjts szinonimákat!

3. Gyűjts ellentétes jelentésű szavakat!

4. Tedd a szót egy mondatba!

5. Mi a kapcsolata a szónak a történettel?

Related posts