A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az európai uniós forrásból finanszírozott, KEHOP-2.1.7-
19-2019-00009 azonosítószámú, Vízbázisvédelem és tudatos vízfelhasználás a klímaváltozás
korában elnevezésű szemléletformáló projektje keretében ismét elindítja rajzpályázatát,
melyet a működési területén élő óvodások, általános iskolások, középiskolások és a felnőtt
lakosság számára hirdet meg.
Ezúton szeretnénk felkérni az Önök intézményébe járó gyerekeket is a rajzpályázatunkon
való részvételre.
A pályázat jelmondata: A víz mint éltető erő
Vagyis a pályázat keretében olyan rajzokat várunk, amelyek bemutatják:
– vizeink védelmének fontosságát,
– a víz- és csapadékhiány környezeti hatásait, illetve
– a csapvíz egészségünkre gyakorolt hatásait.
A legötletesebb és legkreatívabb pályamunkák alkotóit értékes nyereményekkel
jutalmazzuk.
A rajzpályázatra készített alkotások 2023. március 31-ig küldhetők be a
[email protected] e-mail-címre, vagy postai úton (Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.,
Igazgatási és Kommunikációs Osztály, 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.).

Eredményhirdetés: 2023. április 15.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a rajzpályázat benyújtásának feltétele az adatkezelési
hozzájáruló nyilatkozat kitöltése, aláírása és visszaküldése.

Kérjük, az e-mail-címre beküldött dokumentumokat (rajz és nyilatkozat) a pályázó nevével
szíveskedjenek elnevezni.
Az e-mail szövegében kérjük megadni a pályázó alábbi adatait:

  • telefonszám,
  • lakcím,
  • életkor.
    A postai úton beküldött pályaművek esetén a pályázónként kitöltött nyilatkozatokat is
    mellékeljék.
    A pályamunkákra vonatkozó kritériumok:

• Minden pályázó egy-egy művel pályázhat.
• Egyéni pályamunkákat várunk.
• A kiírásnak nem megfelelő pályaműveket kizárjuk a versenyből.
• A rajz maximális mérete: A/4.
• e-mailen történő beküldés formátuma: jpg, png, pdf.
• A postai úton beküldött alkotásokon a feliratokat a frontoldalon helyezzék el
(név, cím, iskola, osztály, életkor).

A pályázat eredményhirdetésére 2023. április 15-én kerül sor, az eredményéről levélben vagy
telefonon értesítjük a nyerteseket. Az elbírálás során elsőrendű szempont, hogy az alkotás
kapcsolódik-e a pályázat jelmondatához.
Kíváncsian várjuk a rajzokat.
Siófok, időbélyegző szerint
Tisztelettel:

Volencsik Zsolt
vezérigazgató

Related posts