Harmónium hangszer tanulása

Akkordok ismétlése 

CEG CFA H,DG  DFA DGH

Ritmusgyakorlás

Tá titi szünet szinkópa táa. 

4/4 ütemek írásának gyakorlása

Gaura árati éneklése

Hasonló bejegyzések