Az olvasást folytassátok. Divali: Mahábhárata: 294.o csillagtól – 304-ig

Mindenki olvassa el a Srimad Bhágavatam 1.ének 11. fejezetének verseit.

Világi irodalom

Két történetet olvas 1-1 lány. Divali: Ádám és Éva, Noé és a bárka

                                                Kamala: Bábel tornya, Mózes a nádasban

Mindenki készít 1-1 feladatlapot a történetekről, amit a másik majd megold. Legalább 4 feladat legyen.

Nyelvtan

A hagyományos írásmód. Tankönyv: 75.oldal

Munkafüzet: 72.o./ 1, 3, 73.o./ 4, 5, 6   74.o./1  szorgalmi: 74.o./2

Hasonló bejegyzések