nov.30-dec.4. 1-4 FL

3.37 srí bhagaván uváca káma esa krodha esa rajo guna szamudbhavaha mahásano mahá pápmá viddhyenam iha vairinam  Az Istenség Legfelsőbb Személyisége így szólt: Csupán a kéj az, óh, Arjuna. A szenvedély anyagi kötőerejével való kapcsolatból születik, s később haraggá alakul át – ez a világ mindent felemésztő bűnös ellensége. 

Tovább

nov 23-27. sloka 1-4FL

3.27 prakrite kriyamánánigunai karmáni szarvasahaahankára vimudhátmákartáham iti manyate A hamis ego által megtévesztett szellemi lélek önmagát hiszi a tettek végrehajtójának, pedig valójában az anyagi természet három kötőereje végzi azokat. 

Tovább

nov 15-20. 1-4FL

3.13 A bhakták megszabadulnak minden bűntől, mert csak olyan ételt fogyasztanak, amit először felajánlottak áldozat gyanánt.  Mások, akik személyes érzéki élvezetükre készítenek ételt, bizony csak bűnt esznek. 3.19 taszmád aszaktah satatam káryam karma szamácsaraaszakto hy ácaram karma param ápnoti púrusah Ezért az embernek kötelességből kell cselekednie, anélkül hogy tettei gyümölcseire vágyna, mert aki vonzódás nélkül cselekszik, az…

Tovább

Június 2-14. Slóka

BG. 2.7. kārpaṇya-doṣopahata-svabhāvaḥpṛcchāmi tvāḿ dharma-sammūḍha-cetāḥyac chreyaḥ syān niścitaḿ brūhi tan meśiṣyas te ‘haḿ śādhi māḿ tvāḿ prapannam kārpaṇya — szánalmasságnak; doṣa — a gyengeség által; upahata — sújtva; sva-bhāvaḥ — tulajdonságok; pṛcchāmi — kérdezem; tvām — Neked; dharma — vallás; sammūḍha — zavart; cetāḥ — a szívben; yat — ami; śreyaḥ — teljesen jó; syāt — lehet; niścitam — bizalmasan; brūhi — mondd; tat — azt; me — nekem; śiṣyaḥ — tanítvány; te — Tiéd; aham — vagyok; śādhi — csak oktass; mām — engem; tvām — Neked; prapannam — meghódoltam. Most zavarban vagyok a kötelességemet illetõen, és szánalmas gyengeségem miatt elvesztettem önuralmamat. Ebben a helyzetben kérlek Téged, mondd meg világosan, mi a legjobb számomra!…

Tovább

Május 18-22. Slóka

Bhagavad-Gíta 1.1. dhṛtarāṣṭra uvācadharma-kṣetre kuru-kṣetre samavetā yuyutsavaḥmāmakāḥ pāṇḍavāś caivakim akurvata sañjaya Dhṛtarāṣṭra így szólt: Óh, Sañjaya, mit tettek fiaim és Pāṇḍu fiai, miután harcra vágyva összegyűltek a kurukṣetrai zarándokhelyen?

Tovább