Chant Kazi színdarab:

szereplők: Chant kazi – , Caitanya Mahábprabhu

                 Nityánanda Prabhu  , Krsna dása Kavirája

                 Nrisimhadéva, muzulmán 1-2   Bhakták: 1-2-3 (7-8 vagy több szereplő)

Yamuna, Nisa, Annavéda, Divali, Kamala, Goloka, Árati, ha átmegy Golokához(8 szereplő)

 1. jelenet

Krsnadása kavirája: Ó, dicsőséges lelki tanítómesterem, Sri Nityananda Ráma, hódolatomat ajánlom Neked! Dicsőséges az a nap, amikor álmomban megjelentél és kérted, hogy jöjjek Vrindávanába én, Krsnadása Kavirája gosvámi, aki hitványabb vagyok minden élőlénynél, és nem vagyok alkalmas semmire. Mégis olyan szentek társaságában fejlődhetek itt, mint  Srila Rupa gosvami és Srila Ragunatha gosvami, akik olyan csodálatos szolgálatra kértek meg engem, aminek köszönhetően az utókor is olvashatja Sri Caitanya Mahabprabhu transzcendentális kedvteléseit.  Ő nem más, mint maga az Istenség Legfelsőbb személyisége. Aranyszínben ragyogó bőre, Krisna után vágyakozó hangulata minden ember elméjét elragadja. Csakúgy, mint ritmusos tánca és gyönyörű éneke, magával ragadó mindent elsöprő sankirtanája ….. ahogyan odaadó bhaktáival énekelte  az Úr Krisna szent neveit….. Hare Krsna…………….eme értékes könyv írásában itt tartok éppen. Alázatosan imádkozom Nityánanda és az oktató lelki tanítómestereim lótuszlábához, hogy Caitanya Mahábprabhu hangulatát a leghitelesebben adjam át majd a  könyv olvasóinak…….. (leül és írja a könyvet. közben megjelenik a csodálatos sankirtana )

Lelkes sankirtana kb 1 perc

Bhakták: Barátom! Sri Krsna Caitanya és Nityánanda prabhu megjelenése boldogsággal töltötte el a világot. Mi is énekeljünk együtt velük! Ők olyanok, mint a nap és a hold, fényükkel eloszlatják a tudatlanság sötétségét és így csodálatos módon mindenkire áldásukat szórják!

Caitanya Mahabprabhu(CM): Kedves Navadvipa lakói! Tegyétek félre szenvedéseiteket, hagyjátok magatok mögött földi életeiteket és emlékezzetek az Úr Krisnára! Ebben a sötét Kali korszakban is imádhatjátok Krisnát csupán azzal, hogy az Ő szent neveit énekelitek. Hare Krsna! Ebben a Kali korban nincs más vallásos gyakorlat, mint az Úr dicsőítése szent nevének éneklésével. Ez minden kinyilatkoztatott írás parancsa.

 harer náma harer náma harer námaiva kevalam

kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatir anyatha  

Bhakták: Hare Krsna! Haribol! Jaya Caitanya Jaya Nityánanda!

(elvonulnak félreeső helyen és lassan kirtanáznak)

Krsnadása Kaviraja(KK) : Az Úr szent neveinek éneklése mindenki szívét meghódította tudatosan vagy tudattalanul. Mint ahogy a hömpölygő óceán beteríti a földet, úgy kerített mindenkit hatalmába Caitanya mahabprabhu Krisna iránti szeretetének tengere. Nem csak az utcákon, de esténként a házakban is folytatták az emberek az éneklést, ami mindenkinek elméjében elégedettséget és békét eredményezett. ….  De mint tudjátok, minden hiteles, tiszta folyamatnak bátran ellenszegülnek azok az emberek, akik a démonikus, anyagi elveket tisztelik vagy követik a lelkiek helyett. Itt, Navadvipban Chant kazi esetéről tudunk, ami még nagyobb hitet adott az embereknek a szent név énekléséhez.

2. jelenet

Chant Kazi (CK): (Ül a székében, iszogat, eszeget. ) Hú, de meleg van itt a teremben, mindjárt megpusztulok levegő nélkül! Hé! Te meg hogy legyezel? El ne aludj, mert vizet locsolok rád, aztán rögtön muzulmán leszel! Vagy fizetsz nekem jó pénzt, adót?

Muzulmán1: Miért is fizetnék adót?

CK: Csak mert hindunak születtél! Hah, micsoda népség!

CK: Mindaddig, amíg csendben vagytok, lehet, hogy elvisellek titeket. A vallásos elveitek! Ha!

A Korán szerint két úton lehet előre haladni az élvező hajlam fokozásának illetve csökkentésének útján. Te melyik úton jársz?  Mit élvezel? És milyen élvezetet csökkentesz? Te sem tudod, ugye? Na, látod akkor itt a szentelt víz, meglocsollak, s menten muzulmán leszel. Így majd jobban szeretlek.

Na! Dönthetsz! Fizetsz adót vagy?

Muzulmán1: Könyörgök uram!

CK: Könyöröghetsz is! (kopogás)

Muzulmán 2.: Uram! Uram! Hozzád jöttünk!

Muzulmán1: Az utcákon eluralkodott a zűrzavar. Éktelen zavargások fárasztják fülünket!

Muzulmán2: Valami éneklés hódít az utcákon, amit a Koránban sehol nem leltünk meg. Először azt hittük, hogy valami istentisztelet, amit a muszlimok tartanak, de ahogy közelebb ért a menet, láttuk, hogy ez más. Az emberek arról beszélnek, hogy valami Caitanya valamilyen szent nevet énekel. Gaura harinak is hívják az emberek! És látnád, ahogy a tömeg követi az éneklést!

Muzulmán1: Boldogan követik, még énekelnek is.

Muzulmán2: Torkuk szakadtából! Így valahogy Hari Hariiiiiiiii!

Muzulmán1: Este is, amikor aludni kellene, titkos Hare Krsna éneklések szűrődnek ki a házakból. És ezt te nem engedélyezted! Ugye?

Muzulmánok Együtt: Jaj, jaj, nem tudtunk hova fordulni! Te vagy, aki rendet teremthetsz! Ashadu anna lá iláha illá-lláh, va ashadu anna Muhammada raszúlu lláhi. Ó Allah! Védelmezz minket!

CK: Nem emlékszem, hogy mint elöljáró, ilyet engedélyeztem volna! Jogomban áll szembeszállni a hindu szertatások végzésével. Ez is valami olyan lehet. Jól tettétek, hogy hozzám fordultatok! Majd én kiderítem mi ez!

Krsna dása Kavirája: Szegény Chand Kazi. Nem tudta, hogy maga a Legfelsőbb Úr jóslata az, hogy minden faluban és városban fogják énekelni a szent neveit. Így hát tudatlanul, elszánt bátorsággal próbálta megakadályozni azt.

(Hare Krsna éneklés)

Chant kazi lopózik. Beugrik . Megijeszti az embereket.

CK: Mi ez, mi ez a rendbontás?! Milyen megfontolásból teszitek ezt? Talán én engedélyeztem nektek? Add csak ezt a dobot! Így ni. Most aztán fejezzétek be! De mielőtt elszaladnátok, megkérdezem: Kinek a megbízásából teszitek ezt? Eddig nem is követtétek annyira a vallásotokat. Most hirtelen mi lett veletek?  Kinek a megbízásából teszitek ezt? Kinek?(közben eltöri a dobot)

CK: Mindegy, hogy kinek minek! Megtiltom, hogy énekeljetek! Ha meglátok valakit, hogy sankirtanát végez, elkobzom minden vagyonát és muzulmán hitre is térítem! Remélem ennyi elég, hogy jobb belátásra térítselek titeket. Menjetek aludni. Éljetek normális emberi életet!

(Haza megy és otthon elmélkedik CK)

CK: Nahát, este nappali életet élni! Teljesen örültek házába csöppentem!

CK: (Otthon) (Bejönnek a szolgái): Megparancsolom, hogy minden rendbontót, aki éjszaka vagy nappal a Hare Krisna éneklésével próbálkozik, bűnösnek kell tekinteni! A ti dolgotok lesz, hogy ezt a felmerült zavart megfékezzétek! Nincs kivétel! Nincs kegyelem, nincs éneklés addig, amíg én ezt a várost felügyelem!

Muzulmán1-2: Rendben uram! Így cselekszünk. Felhatalmazásoddal rendet teszünk!

3. jelenet

CK lefekszik aludni, mézédesen alszik. Mosolyog, amikor rossz álma lesz Nrisimhadéva megjelenik.

CK: Jaj! Jaj!  NA!   NE!   

Nrisimhadéva: Te átkozott személy, mit merészeltél tenni? Azt hiszed, hatalmadat fitogtathatod? Megtiltottad az embereknek, Szent neveimnek közös éneklését?

Azt gondolod, hogy azért, mert eltörtél egy dobot már minden jónak útját állhatod?

CK: Jaj! Ébren vagyok vagy álmodom? Ki ez az oroszlánfejű, embertestű szörnyeteg? Ó, Allah, én ilyen lényről soha nem olvastam könyveidben! Hát én csak egy kis éneklést akadályoztam meg! Ő lenne az, aki az emberek szerint oly édesen énekel?

Nrisimhadéva: Most pedig ketté tépem a mellkasodat, ahogy te törted össze a mridanga dobot! Nincs kegyelem!

CK: Jaj nekem! Valaki ébresszen fel! Hú, de félek, ez lenne a valóság? Hát így ér véget életem? Kegyelmezz nekem! Nem tudom valós vagy- e, vagy álom, de én többet utadba nem állok! Nem török össze semmit ezután! Énekelhet bárki bármit, csak ne törd el a bordám! Ó, hatalmas élőlény, nem érdekel mi vagy ki vagy, csak ne okozz fájdalmat nekem egy kis semmiség miatt!

Nrisimhadéva: Jól mondtad Chand Kazi, azon a napon nem okoztál túl sok bajt, ezért most még megbocsátok neked! Nem oltom ki az életed, de legközelebb nem kegyelmezek neked!  Ha még egyszer eljut hozzám a hír, hogy ilyen tettekre vetemedsz és a sankirtana mozgalmat akadályozod, nem leszek béketűrő! Meg foglak ölni, az egész családoddal együtt! Majd minden húsevővel végzek!

CK: (felébred): Mi, mi volt ez? Hol vagyok? Allah! Hívtalak, de nem voltál sehol!

Szolga Gyere be!    Te voltál bent a szobában?

Csináltál itt valamit? Hallottál valamit? Te aludtál, álmodtál?

Muzulmán 1:  Nem nem nem én ….

 CK: Jó. Menj el! Csak azért hívattalak, hogy ellenőrizzem alszol-e. Ha! Akkor csak egy rossz álom volt. Elég rossz volt. És elég valós. Honnan tudnám, hogy!

 Ah, a mellkasom. Mint ha ráült volna valaki! Hogy éget! Jaj, mit látok! Testemből vér csorog! 

Ó, Allah! Micsoda szégyen! Senkinek sem mondhatom el! Egy oroszlán fejű ember? Mindenki bolondnak nézne! Ki hinne nekem?

Mindenesetre félelemből azt teszem, amire kért ez a szörnyeteg. S még mindig remegek!

4. jelenet

Nityánanda: Kedves Caitanya, ez az éneklés oly édes, sok ember szívébe behatol. Újra élednek a vallásos elvek. Újra szerethetik Krisnát csak azáltal, hogy éneklik neveit.

Caitanya: Az Úr odaadó szolgálatát így érhetjük el. Kedves barátom! Így tanítjuk meg az embereket a tiszta Isten szeretetre. És látod? Egyre boldogabbak az emberek!

Bhakta1: Caitanya, Nityánanda! Nem énekelhetjük többé Krisna neveit!

Bhakta2: Chand Kazi megtiltotta nekünk!

Bhakta3: Mridangánkat széttörte és megfenyegetett minket!

Bhakta1: Lelkesek vagyunk folytatni az éneklést, de bátorságunk alábbhagyott.

Bhakta2: Chand Kazi betört az otthonunkba, semmi tiszteletet nem mutatott irántunk!

Bhakta3: Mintha valami bűnt követtünk volna el. Kiabált velünk és azzal fenyegetett, hogy a muzulmán hitre térít minket, ha még egyszer hallja az éneklésünket valahol.

Bhakta1: Mélyen megrendített, hogy mostantól nem érezhetjük a szent név nektárját. Mondd, mit tegyünk?

Bhakta2: Nincs jobb dolog, amibe az elménket meríthetjük.

Bhakta3: Nyugtalan a szívünk, még ha titokban énekeljük is! Mit tegyünk? Kérlek, mutasd meg nekünk!

Nityánanda: Bhaktáid nagyon aggódnak! Uram, kérlek!

Caitanya: Kedves Nityánandám! Kedves Bhaktáim! Csak folytassátok a Hare Krsna éneklését! Én már elrendeztem mindent. A szent név tovább folytatja hódítását az emberek szívében! Alkonyatkor gyújtsatok fáklyákat, minden városban sankirtant fogok tartani.  A szent név éneklésének köszönhetően Krisna védelmez minket! És akit Krisna védelmez, azt senki nem bánthatja! Krisna vágyát senki sem tudja semmissé tenni. A Kali korban az Úr vágya az, hogy mindenhol énekeljék az Ő szent nevét. Így minden élőlénynek védelmet ad!

Ki állíthatná ezt meg!

Bhakták: Haribol! Haribol!

5. jelenet

Ck: Csendes ez a nap. Félelemre semmi ok. Enni még nem tudtam, de nem is ez a legfőbb gondom. Az esti történések miatt fáj még a mellkasom, s szégyenemben el sem mondhatom senkinek nagyon! Ó, Chand Kazi, hova lett a hatalmad?  Egyetlen est és kerékbe törték az egodat! Hajaj! Mi lett belőlem? Meg is öregedtem! Hova tűnt a szememből a csillogás?! Istenem, halovány az arcom, jaj, nagy a baj!  Allah! Ki segít most nekem ezen a napon?

Muzulmán 1: Méltóságos uram! Én vagyok a leghősiesebb hős a követőid között. Csak nézz reám! Bátran vetettem véget a közös éneklésnek és lásd mi történt! A szakállam leégett! Arcom teli van hólyagokkal! Hirtelen lángok csaptak fel valahonnan! A többi katona is ezt tapasztalta!

CK: (csak sóhajt) Átérzem fájdalmadat. (közben mellét simogatja)

Muzulmán2: Csak azt éneklik, hogy KRISNA, KRISNA. Nevetnek, sírnak és táncolnak! Tiszta őrültek háza! Mi lesz, ha ezt a király megtudja? Ösztönösen éneklik, hogy Hari Hari. Azt hittem kincset akarnak lopni!  Hisz ez a szó, hogy Hari, azt jelenti lopni valamit!

Jaj, Chand Kazi. Valahogy a nyelvemre ragadt, hogy Hari Hari! Nem is vágyom rá, még is mondja Hari Hari. Nem tudom, most mit tegyek? Hari Hari!

CK: (elhaló hangon) Hari. Menjetek haza. Aludjatok egyet. A sebeidre rakjál kötést és nem kell jönnöd többet. Te is menj békében. Higgyetek bennem, majd valahogyan elrendezem.

 Muzulmán1: Chand Kazi, elöljáró úr! Hát nem kapok levegőt! Hinduként születve már sok mindent megéltem, de hogy a sankirtana rendszer nincs benne a szentírásokba arra tűzbe teszem a kezem! Mindenhol az éneklés! Még akkor is, amikor a vallásos szertartásainkat végezzük!  Zavarnak! Tapsolnak, dobolnak, sírnak, földön hemperegnek! Fogalmunk sincs mi az, ami megőrjíti őket! Olyan lármát csapnak, hogy megsüketülünk tőle!

Muzulmán2: Éjszaka nem alszom már napok óta!  Azt gondolják jó ez a mantra, de a mantrák azok titkosak! Rögtön elvesztik erejüket, ha mindenki énekli és hallja! Még talán romba is döntheti városunkat! Ez az éneklés így nem hiteles!

Muzulmán1: Uram Te vagy ennek a városnak a kormányzója. Hindu és a muzulmán lakói egyaránt a te védelmed alatt állnak. Hívasd Gauraharit, akinek Nimáj helyett ez az új neve és parancsolj rá, hogy hagyja el ezt a várost!

Muzulmán 1-2: Igen,igen ezt kell tenned!

Ck: Sóhaj. (Kicsit összeszedve): Kérlek, menjetek haza, bízzatok erőmben! Én, Chand Kazi okvetlenül meg fogom akadályozni, hogy Nimai pandita tovább vezesse ezt a Hare Krsna mozgalmat! E felől semmi kétségem. S nektek se legyen!(legyint elkeseredve)

Muzulmán 1-2: Akkor mi megyünk is! Jól vagy, Chand Kazi? Ilyen sápadtnak még nem láttunk! Gyötör valami nehézség?  Nekünk szólhatsz bátran, mi melletted állunk!

Ck: Nincs, csak menjetek. Az előbb már elmondtam mit teszek.

(Fejcsóválva elmennek)

(Chant kazi csak ül maga elé meredve) kis látomások. Aztán jön a sankirtan csapat . Megijed, elbújik az ágy alá  remeg. KiRTAN

CK: Mi ez a polgári engedetlenség? Lázadás tört ki! Micsoda hangok! Szétszedik a házat! Mérgesek rám! A virágaim! Micsoda barbárság!

Caitanya Mahabprabhu: Kedves Sankirtana társaim. Kérlek, hívjátok ide Chand Kazit. Hagy beszéljek vele.

Bhakta: Rendben, megyünk érte!     Gyere elő Chand kaziiiiiiiii, ne búj el. Mi szépen kérünk, hogy a mi Kedves Caitanyánk előtt jelenj meg!

CK: Jó jó jó nem bánom, biztos épp marad a turbánom?

Bhakta: Hát persze, hiszen Ö  csak beszélgetni szeretne!

CM: Kérlek uram, ülj le, fogadd el ezt a kényelmes helyet! Vendégként érkeztem házadba. Te viszont elbújtál! Mi féle udvariasság ez?

CK: Vendégként elég hangosan jelezted, hogy megérkeztél. És a több ezer ember hangja, akit magaddal hoztál inkább azt jelezte, hogy haraggal jöttél a házamba. Ilyen túlerővel szemben csak elbújni volt kedvem. …. De most, hogy megenyhült a hangulatod, megjelentem előtted.  Nagy szerencsém, hogy ilyen vendéget fogadhatok, mint te Méltóságod.

Mivel Nilambara Cakravarti a nagybácsim volt, neked pedig az anyai nagyapád, így az unokaöcsém vagy. Amikor az unokaöcs haragos, a nagybátyja elnéző, és ha az anyai nagybácsi megsérti őt, nem veszi túlságosan a szívére.

CM: Csupán pár kérdésem lenne hozzád.

CK: Rendben, mondd csak el, ami a szívedet nyomja.

CM: Hogyan tudod megölni az apádat és az anyádat, akik tejet és a munkájukat adják megélhetésed érdekében? A tehénről és a bikáról beszélek! Milyen vallásos elv ez és milyen alapon merészelsz ilyen bűnös tettet elkövetni?

CK: A szent könyveinkben az ölés engedélyezett, ha a szentírások szerint hajtják végre. A ti védikus szentírásotok is engedélyezi a tehén ölést.

CM: Rögtön tudtam, hogy a szentírásaitokban tévedés van. Azok, akik összeállították, nem ismervén a tudás lényegét, olyan parancsokat adtak ki, amelyek ellentmondanak a józanésznek.

Öreg tehénnek képes vagy áldozat által tisztán védikus himnuszok éneklésével új testet adni, hogy elérhesse a tökéletességet? Képes vagy-e erre? Hajdanán éltek efféle bráhmanák, de most, a Kali korszaknak köszönhetően nem rendelkeznek ilyen tiszta erővel.  Nézz magadba! Nézz magadra! Még Isten szent neveinek éneklése sem tetszik neked! Betiltottad, sőt az embereket megfenyegetted!  Hogy hogy most nem jöttél, hogy megakadályozd az éneklést?

CK: Ó, Caitanya! Valami azt súgja nekem, hogy érveid a húsevés ellen a szívemben utat leltek. Szentírásaink nemrég láttak napvilágot, és ami nagyon is igaz, a Korán számos kérdésre adott válasza is megváltozott.  Lehet, hogy téves elgondolásokkal vannak teli, de mivel muzulmán vagyok, a közösségem kedvéért elfogadom ezeket.  Bár semmi nem támasztja alá kellőképpen ezeket. A húsevés mellett szóló érvek, indokok sem túlságosan szilárdak.

CM: És az éneklésem? Jogod van, mint elöljárónak szembeszállni a hindu szertartások végzésével? Érdekes.  Most meg békés vagy és alázatosan hallgatsz engem.

CK: Jaj Caitanya, elmondom neked, hogy mi történt velem!

Álmomban szörnyű fenevadat láttam. Jól megijesztett, és a karmait belém eresztette. Itt a bizonyíték, és azt mondta még, hogy Ő vagy TE s ne akadályozzam az énekléseteket.  És tényleg, bocsánat, de egy mridangát is összetörtem!

CK: Hiába jöttek ezek után katonáim, mindegyiknek az arca hólyagosra égett, a hitetlen hinduk is jöttek hozzám, de mindegyik előbb utóbb azt kiabálta, hogy Hari Hari, akaratuk ellenére. Innen-onnan is Krisna nevét hallottam, felbolydult Navadvipa városa Uram! Ezt a csodálatos éneket egy mridanga eltörésével nem akadályozhattam meg! A hinduk Legfelsőbb Istene Náráyána. Érzem az elmémben hogy ez Te vagy és, hogy elhoztad a világnak ezt a különleges sankirtana mozgalmat (merengve néz)

CM: Ó, Kazi, mivel kimondtad az Úr három szent nevét Hari, Krsna és Náráyána nem férhet hozzá kétség, hogy a legszerencsésebb és a legjámborabb vagy!

CK: Ó, Gaurahari, könnyeim őszintén csordulnak lótusz lábaid elé, nem is értem hogyan lehettem ilyen rosszindulatú. Milyen kegyes vagy hozzám!

Hadd legyen feléd teljes odaadásom!  Újjászülettem! Mit tehetek még érted?

CM: Egy szívességet kérnék még tőled adományként. Szavadat kell adnod, hogy semmi nem fogja meggátolni a sankirtana mozgalmat!

CK: Figyeljetek emberek! Én Caitanya mahabprabhut megszerettem! Mindenkihez szól intelmem! Aki itt áll előttem, s annak, aki csak világra jön majd a dinasztiámban a jövőben. Legfőbb parancsom, hogy senki sem gördíthet akadályt a sankirtana mozgalom terjedése elé!

Bhakták, mindenki: HARI HARI

kirtana

Krsnadása Kavirája: Ez egy nagyon szép történet. Azt hiszem ez lett a kedvencem. A Kazi komoly parancsa eredményeképpen családjának leszármazottai még ma sem szegülnek soha, semmilyen körülmények között szembe a sankirtana mozgalommal. Még amikor a szomszédos területeken nagy hindu-muzulmán felkelések zajlottak, a Kazi utódai becsületesen betartották az ígéretet, melyet ősapjuk tett. Chand Kazi utódai ma is Mayapur környékén élnek. Az emberek manapság is ellátogatnak Chand Kazi sírjához, amely egy champaka fa alatt áll, és melyet Chand Kazi szamádijának neveznek.

Hasonló bejegyzések