Mahábhárata

A következő szöveg: Száműzetésben I.  Olvassátok el, válaszoljatok a 3 kérdésre, ragasszátok be a tulajdonságokat és készítsetek egy rajzot.

Nyelvtan (2 óra)

Igekötők gyakorlása a tankönyvben és a munkafüzetben található feladatokon keresztül.

Srimad Bhágavatam

A 10. fejezetből válasszatok egy magyarázatot és próbáljatok belőle vázlatot készíteni úgy, hogy minden lényeges pont benne legyen.

Majd oldjátok meg a tesztet, ami külön dokumentumként csatolva van.

Hasonló bejegyzések