Az összefoglaló feladatlap alapján átismételjük az Ókori Róma anyagot majd megírjuk a témazáró dolgozatot.

Ókori Róma összefoglaló

Az ókori rómaiak szintén Yayáti Mahárája leszármazottai, akik ksatriyák voltak. Amikor Parasurám elüldözte a ksatriyákat, ők is nyugatra menekültek.

Fontosabb mítoszok:

 • Aeneas története
 • 21Aeneas a monda szerint Ankhiszész királynak és Aphrodité ( a rómaiaknál Venus) istennőnek a fia volt. A trójai uralkodócsaláddal rokonságban állt, s csupán a nagy háború végén érkezett a trójaiak segítségére. Itt Hektór után a legsikeresebb és legtekintélyesebb vezér lett. A városba telepítette idős apját is, s feleségül vette Priamosz leányát, akitől fia született. Trója elestekor a hátán menekítette ki égő házából magatehetetlen apját, s ölében kisfiát; felesége eltűnt, s mikor később kereste, már csak a szellemével találkozott, amely megjósolta neki hosszú bolyongását, s útját az új hazába. A köré gyűlt trójai menekültek kis csoportjával húsz hajón elindult nyugat felé. Hosszú bolyongás után Eljutottak Szicília szigetére.
 • Itália felé vették útjukat, amikor megpillantotta őket a haragvó istennő Junó (Héra). Ő ugyanis sosem bocsájtotta meg a trójaiaknak, hogy Páris nem neki ítélte az aranyalmát. Ezért mindenáron meg akarta akadályozni, hogy Aeneas elérje célját. A szelek királyától kért segítséget, így Aeneas kis csapata Afrikában ért partot, Karthágóban.
 •  Dido, az ország királynője szívesen fogadta, majd később beleszeretett, és boldogan élhettek volna….                      De Jupiter, az istenek királya másképp határozott. Elküldte Mercuriust(Hermész), az istenek követét Aeneashoz: – Ne feledkezz meg a küldetésről! Neked nem Afrikát, hanem Itáliát kell kormányoznod. Azonnal szállj hajóra!   Aeneas fájó szívvel engedelmeskedett az isteni parancsnak. Mikor visszatekintett, a királyi palota felől máglyákat látott lobogni. Szerencsétlen Dido bánatában máglyára vetette magát.                
 • Itáliában Latinus király a menekültek pártját fogja, s a leányát is Aineiaszhoz adta volna, ám annak korábbi vőlegénye, Turnus szövetséges népekből sereget szervezett a „betolakodók” ellen. Ugyan Aineiasz is lelt egy szövetségest, a harcokban mindkét oldalon sok kiváló hős lelte halálát, végül maga Turnus egy Aineiasszal vívott párviadalban esett el. A hős végül feleségül vette Laviniát, a monda egy változata szerint tőle született Julius, a római Julius-nemzetség őse, s a latinok és a trójaiak összeolvadásából alakult ki a római nép. Utódai közül Silvius új várost alapít Alba Longa néven. Itt uralkodtak Aeneas utódai mintegy háromszáz évig.
 • Romulus és Remus története Tankönyv 74-75. oldal

Államforma

Kezdetben királyság volt. A királyok a vének tanácsával (tagjai: patríciusok- római előkelők) együtt kormányoztak. Ám a királyok nem kormányoztak jól, ezért elkergették őket, így a királyságot felváltotta a köztársaság. Minden évben két vezető,a konzulok,  a szenátus és a népgyűlés vezette Rómát. 

Róma először egész Itáliát elfoglalta, majd a környező területeket. Hamarosan az ország birodalommá vált.

Görög vallás

 • görög vallás hatott rájuk
 • sok védőisten volt
 • jóslás fontos szerepe (77.o. 6,7 szürke rész)
 • főbb istenek: Jupiter-Zeusz, Juno-Héra, Pallasz Athene-Minerva, Aphrodité- Venus, Áresz-Mars, Hádész – Pluto

Római-pun háborúk

punok- Észak Afrikában élő kereskedő nép, fővárosuk: Karthágo. A Földközi-tenger nyugati partvidéke is az övék volt.

Konfliktus oka: Szicília  A rómaiak hatalmas flottaépítésbe kezdtek, majd a tengeren ütköztek össze. Róma győzött (csapóhíd). Szicília lett az első provincia (fegyverrel megszerzett, adófizető tartomány).

2. háború: Hannibál átkel az Alpokon elefántjaival, Itáliában sorozatosan győztek.

Majd Scipio, a római hadvezér átmegy Karthagóba, ahol nagy győzelmet arattak.

3. háború: Elfoglalták Karthagot, a helyieket eladták rabszolgának. Ez a terület lett az Africa provincia.

Köztársaság problémái

Hódítások következményei: – rengeteg rabszolga (képzettek, földbirtokon dolgozó, bányákban, gályákon dolgozók, gladiátorok)

A nehéz soruk miatt a gladiátorok fellázadtak – Spartacus vezette 2 éven át, majd leverték, és 6000 rabszolgát keresztre feszítettek.

 • tönkrementek a parasztok, mivel főként katonáskodniuk kellett
 • Róma ellenes külső támadások, vagy a provinciákban voltak lázadások
 • politikusok közötti hatalmi harcok
 • kalózok elszaporodása

Kr.e.I. századra összeomlott a köztársaság.

Új államforma: császárság (a királynál magasabb rangú, általában egy birodalom felett uralkodik, teljhatalommal rendelkezik)

A császárság előfutára: Julius Caesar Nagy csatákat nyert meg Nyugat Európában. Bevonult Rómába és átvette a hatalmat. Hatalomra és gazdagságra vágyott, de a nép jólétéért is tett. Nevéhez fűződik a mai naptár, amit használunk. Őt Augustus követte, aki már császár volt, és az ő idejében Rómában béke volt.

Római Birodalom

Elfoglalták még Egyiptomot, Hispániát, Britanniát és Pannóniát. Hatalmas birodalom lett, amit hosszú erődrendszer védett (limes). Mindenütt latinul beszéltek és elterjedt a latin betűs írás. Nagy városok épültek vízvezetékkel, színházakkal, cirkuszokkal, fürdőkkel. Jó minőségű utak épültek.

Őrült császárok: Néro, Caligula

Az örök város jellemzői: Tk.94-97.o., régi tankönyvből a mindennapi római élet

Sárga papír?

Hasonló bejegyzések