Hari Ancsi!

Egy dolgozat következne a 15-16. fejezetből:

15. fejezet: A Legfelsõbb Személy elérésének yogája

1. Az Úr Krisna az anyagi világot egy banyan-fához hasonlítja. Hogyan áll ez a fa? Hol láthatunk ilyen fát? Mire utal ez? (15.1 +magy.)

2. Mi táplája e banyan-fát? (15.2 +magy.)

3. Mi a meghódolás folyamatának elsõ lépése? (15.5 +magy.)

4. Hogyan viszi az élõlény különbözõ életfelfogásait egyik testbõl a másikba? (15.8)

5. Mi a jñána-caksusah szó jelentése? Mi az, amit az ember a tudás hiányában képtelen megérteni? (15.10 +magy.)

6. Milyen módon tartja fenn az Úr a különbözõ bolygókat? Melyik kiterjedése által? (15.13 +magy.)

7. Milyen két csoportba sorolja az Úr Krisna  az élõlényeket? Hol léteznek ezek? (15.16)

8. Mit jelent a sruti szó? (15.19 magy.)

16. fejezet: Az isteni és a démoni természet

1. Mely tulajdonságok elengedhetetlenek a g¥hasthák számára? (16.1-3 magy.)

2. Mely tulajdonságok elengedhetetlenek a brahmac§r¦k számára? (16.1-3 magy.)

3. Mely tulajdonságok elengedhetetlenek a br§hma£ák számára? (16.1-3 magy.)

4. Mi a tisztaság kétféle formája, s miként lehet fenntartani? (16.7 magy.)

5. Mi az eredménye a démonikus tetteknek? (16.9 +magy.)

6. Mik tévesztik meg a démonokat, és hogyan viszonyulnak Istenhez? (16.18)

7. Mi az eredménye annak, ha valaki elkerüli a pokol három kapuját? (16.22)

8. Mi segíti a védikus rendszerben az emberek felemelkedését? (16.22 magy.)

9. Mi történik azzal, aki az írások parancsait félredobva saját kénye-kedve szerint cselekszik? (16.23)

Hasonló bejegyzések