Hare Krisna kedves fiúk! Üdvözöllek titeket az utolsó héten! 😊

Nyelvtan

Először is oldd meg az alábbi feladatokat, melyek még a személyes névmásokról szólnak: Mf. 98.o./7, 99.o./9abc

Majd olvasd el a birtokos névmásra vonatkozó részt a tankönyvben: Tk.76-77.o.

Utána pedig az alábbi feladatok várnak rád: Mf. 102.o./1ab, 2, 104.o./1,2

Világi irodalom

Aki még nem írta meg a Toldit, most megírhatja. Aki pedig már megírta, szövegértést ír. A szövegértés munkafüzet 12-13.oldalán található szöveg és feladatok. Címe: Damoklész kardja. Mérjétek az időt és figyelmesen olvassátok el a szöveget, mielőtt nekiláttok a feladatoknak.

Toldi dolgozat

6. osztály

1. Melyek Toldi boldogtalanságának okai, amikor még otthon volt a szülői háznál? (4 pont)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Jellemezd Miklóst beszéde és tettei alapján! (5 pont)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Mi jelenti a cselekményben a bonyodalmat, fordulópontot (több is van), és a késleltetést (epizódok, több is van)? (3 pont)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Mik lesznek Toldi Miklós véletlen tettének következményei? (4 pont)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Remélhet-e Miklós Istentől segítséget? Indokold válaszodat! (2 pont)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Hasonlat, megszemélyesítés vagy metafora vagy metonímia? (7  pont)

„Mint komor bikáé, olyan a járása.”                  ______________________________

„Nagy kolonc köszönget a kút méla gémén.”   _______________________________

„Boglyák hűvösében tíz-tizenkét szolga hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga…”

____________________________ 

„Csaknem összeroppan a rúd vas kezében.” _______________________

„Az Isten haragja megütött egy hajdút”  _________________________________

 „ Elfeküdt már a nap túl a nádas réten” __________________________________ 

 „Mint a barna éjfél szeme pillantása”  ___________________________________

7.  Magyarázd meg az alábbi fogalmakat! (5 pont)

Metonímia (írj példát is): 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Allegória:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.  Jellemezd Toldi és György kapcsolatát! (Hogyan gondolkodtak egymásról, mit tettek egymással, abból mire lehet következtetni, hogyan kellett volna cselekedniük, stb.) (5 pont)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9. Jellemezd Nagy Lajos királyt a mű alapján! Mennyire volt ideális uralkodó védikus szempontból? (4 pont)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

10. Írj legalább három dolgot, amit tanultál ebből a műből! (3 pont)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Śrīmad Bhāgavatam

most külön nincsen. Csak annyi, hogy a múlt heti feladatlap főbb pontjairól fogunk beszélni.

Hasonló bejegyzések