T.0.-27-20-22. sz. Pályázat

A Távoktatási Felsőfokú Intézet pályázatot hirdet szakmai pályázatban való támogatott részvételre az alábbiak szerint. Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003164.

 1. Pályázók köre:
  1. Természetes személyek 
  1. Pedagógusképzési területen szerzett végzettséggel rendelkeznek
  1. Vállalják az önálló, távoktatással támogatott tanulást
  1. Kreditpontok megszerzésére irányuló szándékaik vannak
 • A pályázat tárgya:

Jelen pályázat keretén belül lehetőség nyílik kreditpont alapú távoktatás programban való részvételre, kedvezményes finanszírozás mellett.

2.1. A pályázat keretében pályázható kurzusok:

Képzés megnevezése:A képzés besorolásaKreditpontKöltségek
Konfliktuskezelés a köznevelési intézményekbenTávoktatás – online forma. Személyes jelenlét: 1 alkalom. (Beiratkozás)20 kreditpont.Teljes költség: 65.000 Ft. Ebből az önrész (a résztvevő költsége): 6.200 Ft.
Az osztályfőnöki feladatkör korszerű ismeretei, pedagógiai feladatai20 kreditpont.Teljes költség: 65.000 Ft. Ebből az önrész (a résztvevő költsége): 6.200 Ft.
Projektpedagógia és projektmódszerek 20 kreditpont.Teljes költség: 65.000 Ft. Ebből az önrész (a résztvevő költsége): 6.200 Ft.
A napközis tanár szakmódszertani kompetenciái20 kreditpont.Teljes költség: 65.000 Ft. Ebből az önrész (a résztvevő költsége): 6.200 Ft.
Kulturális fejlesztés és kulturális identitás kialakítása a gyermekekben20 kreditpont.Teljes költség: 65.000 Ft. Ebből az önrész (a résztvevő költsége): 6.200 Ft.
A játékpedagógia alapjai20 kreditpont.Teljes költség: 65.000 Ft. Ebből az önrész (a résztvevő költsége): 6.200 Ft.
A környezeti nevelés módszertana (Környezetpedagógia)20 kreditpont.Teljes költség: 65.000 Ft. Ebből az önrész (a résztvevő költsége): 6.200 Ft.

Támogatott kurzus esetén, a hivatalos tájékoztatóban rögzített képzési díjat a résztvevőnek nem kell téríteni, a képzési díjat a pályázat finanszírozza a résztvevő helyett. A résztvevő költsége a pályázati önrész.

2.2. A támogatott kurzus általános információi

Programindító konzultáció és beiratkozás

A távoktatás kurzus beiratkozással veszi kezdetét. A beiratkozáson tanulmányi tájékoztató is elhangzik a távoktatással kapcsolatosan. A beiratkozások választható központokban kerülnek megrendezésre. A választott központban mindösszesen egy alkalommal kell megjeleni, a tananyag megismerése elektronikus, online formában történik, távoktatás program felhasználásával.

Választható központok:

Szolnok,                       2022. június 07.

Székesfehérvár,           2022. június 09.

Győr,                            2022. június 13.

Debrecen,                    2022. június 07.

Budapest,                    2022. június 11.

Pécs,                             2022. június 10.

Szombathely,               2022. június 13.

Szeged,                         2022. június 16.

Rendelkezésre álló státuszok (támogatott ) száma:  16 fő./ központ

Jelen pályázat automatikus pályázat. A rendelkezésre álló státuszok a pályázatok beérkezésének sorrendjében kerülnek feltöltésre. Pályázati jelentkezéseket a rendelkezésre álló státuszok erejéig fogadhatunk be. 

Amennyiben a pályázati határidő lejárta előtt feltöltésre kerülnek a státuszok, úgy az adott pályázati jelentkezés befogadása megtagadható. 

 • Általános tudnivalók
  • A jelentkezés online formában, elektronikusan zajlik.
  • A jelentkezés jognyilatkozatnak minősül.
  • A beiratkozást követően távoktatásra kerül sor. A távoktatás tartalmazza a választott program által érintett témakörökhöz kapcsolódó elektronikus segédleteket, amelyek a pályázati programban résztvevők számára szabadon letölthetők (rendelkezésre bocsátott kurzuskódok felhasználásával) nyomtathatók és szerkeszthetők.
  • A távoktatási anyagok (elektronikus jegyzetek) saját ütemben és tempóban, ajánlott sorrend szerint dolgozhatók fel.
  • A kurzusban résztvevő köteles a távoktatás anyagát megismerni.
  • A kurzus teljesítéséhez egyéb számonkérés nem tartozik.

Az alábbi kurzusok óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, nevelők, művésztanárok, zenetanárok, kollégiumi tanárok, mérnöktanárok és szakképzési oktatók számára is elérhetőek.

Képzés megnevezése:KreditpontKompetenciák
Konfliktuskezelés a köznevelési intézményekbenAzonosító: T0.321.4001./2021.20 kreditpont.A 277/1997. korm. rendelet szerint.Konfliktusok fajtái, a konfliktuskezelés módszerei. A konfliktusok szereplői a köznevelésben. A szülőkkel összefüggő konfliktushelyzetek. Az óvodai csoporton, osztályközösségen belüli konfliktusok. A pedagógusok közötti konfliktusok és azok kezelése. A pedagógus – szülő közötti konfliktus, valamint a pedagógus – gyermek közötti konfliktus. A konfliktusok kezelése alternatív megközelítéssel. A köznevelési intézményekben megvalósuló agresszió és annak kezelése.
Az osztályfőnöki feladatkör korszerű ismeretei, pedagógiai feladataiAzonosító: T0.222.4002./2021. 20 kreditpont.A 277/1997. korm. rendelet szerint.Az osztályfőnök pedagógiai feladatai. Az osztályközösség irányítása, motiválása. Az osztályközösség összetartozásának fejlesztése. Korszerű ismeretek az osztályfőnöki munkában. Az osztályfőnökké válás folyamata. Az osztályközösség kohéziójának erősítése. Az osztályfőnöki feladatkör módszertani segítése és támogatása. Az osztályközösség fejlesztésének módszerei és eszközei. A programszervezés gyakorlata.
Projektpedagógia és projektmódszerekAzonosító: T0.555/23/2022. Komp.20 kreditpont.A 277/1997. korm. rendelet szerint.A projektpedagógia elméleti és gyakorlati alapjai. A projektpedagógia általános jellemzői, valamint előnyei. A projektek szervezése és tervezése. A projektszervezés szakmódszertana. A projektpedagógiai módszerek alkalmazásának gyakorlata. A projektmódszerek eszközei. A projektpedagógia alkalmazásának területei és lehetőségei. A projektpedagógia a nevelési és tanulás-tanítási folyamatokban, a pedagógiai értékelésben.
A napközis tanár szakmódszertani kompetenciáiAzonosító: T0.555/24/2022. Komp.20 kreditpont.A 277/1997. korm. rendelet szerint.A napköziben zajló pedagógiai feladatok jellemzői. A tanulás-tanítás támogatása. A differenciálás szakmódszertana. A játékpedagógia alapjai. A napközi szervezésének gyakorlata és szakmódszertana. A napközis tanulás segítése, támogatása. Az önálló tanulás fejlesztése és annak módszerei. A napközis nevelési folyamatok pedagógiai háttere és gyakorlata.
Kulturális fejlesztés és kulturális identitás kialakítása a gyermekekbenAzonosító: T0.555/25/2022. Komp.20 kreditpont.A 277/1997. korm. rendelet szerint.A kulturális fejlesztés lehetőségei. A nemzeti identitás fejlesztése a gyermekekben. A hagyományok tisztelete. A kulturális sokszínűség. A kultúrafejlesztés eszközei a köznevelési intézményekben. A kulturális szokások és hagyományok. Az identitás fejlesztés módszerei.
A játékpedagógia alapjaiAzonosító: T0.4343/002/2021. Komp.20 kreditpont.A 277/1997. korm. rendelet szerint.A játékpedagógia elmélete és gyakorlata. A játékok fajtái és rendszere. Az irányított és szabadjátékok fajtái és gyakorlata. A pedagógus játékot irányító feladatai. A játékfejlesztés alapjai. A játszó eszközök készítése. A játék szerepe a fejlődésben, a csoportmunkában. A játék személyiségformáló hatása. A játékpedagógia alkalmazásának területei és gyakorlata.
A környezeti nevelés módszertana (Környezetpedagógia)Azonosító: T0.555/83/2022. Komp.20 kreditpont.A 277/1997. korm. rendelet szerint.A környezeti nevelés pedagógiai alapjai. A környezetismeret megszerettetése. A környezetvédelem fontossága. A környezettudatosság kialakítása. A természeti örökségünk. A környezeti nevelés szakmódszertani kompetenciái. A környezetpedagógia feladata és lehetőségei a személyiségfejlődésben. A környezettudatosság szakmódszertena és pedagógiája.
 • Pályázati programhoz kapcsolódó költségek:

A képzési program kedvezményes formában valósul meg, így a Távoktatási Felsőfokú Intézet teljes képzési díja nem kerül felszámításra. A programhoz pályázati önrész kapcsolódik, amely a pályázó költsége. Jelen pályázathoz kapcsolódó pályázati önrész mértéke a központilag szabályozott mindenkori minimálbér 3,1 %-ának megfelelő összeg, 2022-ben 6.200 Ft. a vonatkozó 703/2021. (XII.15.) kormányrendelet szerint. A pályázati önrészen más költsége nincs a pályázónak. Bontott illetve rész-számla kiállításra nincs lehetőség, a pályázati önrész egy összegben kerül kiszámlázásra, készpénzben, pénztári befizetéssel. 

5.Pályázati jelentkezés:

Elektronikus jelentkezését WORD formátumban kérjük megküldeni a [email protected] címre. 

Tárgy: Kreditpont pályázat

(A pdf, jpg vagy más nem szerkeszthető fájltípus nem megfelelő. Az így megküldött jelentkezéseket nem fogadjuk! )

Pályázati jelentkezési határidő: 2022. június 03.

(Telefonos ügyfélszolgálatot a szerteágazó tevékenységünk következtében nem üzemeltetünk – kérdéseit e-mailben tegyék fel. Köszönjük!)

Pályázatkezelő:

TÁVOKTATÁSI FELSŐFOKÚ INTÉZET

[email protected], www.tavintezet.hu

PÁLYÁZATI ADATLAP

Kreditpontok megszerzésére irányuló támogatott, 

kreditpont alapú továbbképzési pályázat

1. Név:

2. Születési hely: 

3. Születési idő:

4. Anyja neve:

5. Lakcím:

6. E-mail cím:

7. Telefonos elérhetőség:

8. Legmagasabb iskolai végzettség megnevezés:

9. Választható konzultáció központ: (A megfelelőt kérjük, húzza alá!)

Szolnok,                       2022. június 07.

Székesfehérvár,           2022. június 09.

Győr,                            2022. június 13.

Debrecen,                    2022. június 07.

Budapest,                    2022. június 11.

Pécs,                             2022. június 10.

Szombathely,               2022. június 13.

Szeged,                         2022. június 16.

10. Választható kurzusok: (Párhuzamosan, maximum kettő teljesíthető! A megfelelőt kérjük, húzza alá!)

Konfliktuskezelés a köznevelési intézményekben

Az osztályfőnöki feladatkör korszerű ismeretei, pedagógiai feladatai

Projektpedagógia és projektmódszerek 

A napközis tanár szakmódszertani kompetenciái

Kulturális fejlesztés és kulturális identitás kialakítása a gyermekekben

A játékpedagógia alapjai

A környezeti nevelés módszertana (Környezetpedagógia)

11. A pályázati programban való részvétel motivációi:

12. Számla igény: (A megfelelőt kérjük húzza alá!)

 1. Nem kérek számlát, elegendő számomra Nyugta.
 2. Igen, kérek készpénzes számlát. (Átutalásos számlát jelen programban, nem áll módunkban kiállítani)

Számlakérő szervezet neve, megnevezése, székhelye, adószáma:

Figyelem! Kérjük a pályázathoz csatolni a jelölt szervezet által jóváhagyott kötelezettségvállalási nyilatkozatot, szkennelt, e-dokumentum formában. Kötelezettségvállalási nyilatkozat nélkül, a pályázat formai hiba miatt automatikusan elutasításra kerül. Kötelezettségvállalási nyilatkozat csatolása kizárólag abban az esetben szükséges, ha a pályázathoz kapcsolódó önrész díját nem a résztvevő pályázó (kedvezményezett) teljesíti, hanem az általa, jelen formában megadott szervezet. Ebben az esetben a kötelezettségvállalási nyilatkozat szerves részét képezi a pályázatnak.

https://tavintezet.hu/wp-content/uploads/2021/08/KOTELEZETTSEGVALLALASI-NYILATKOZAT.pdf

Bontott illetve rész-számla, valamint átutalásos számla kiállításra nincs lehetőség, a pályázati önrész egy összegben kerül kiszámlázásra, készpénzfizetési számla kiállítása mellett.

Elektronikus jelentkezését WORD formátumban kérjük megküldeni a [email protected] címre.

Tárgy mező: Kreditpont pályázat

A jelentkezés megküldésének időpontja:

A pályázati jelentkezés jognyilatkozatnak minősül. Lemondási feltételek: A pályázati jelentkezés (programrészvételi szándék) a pályázat benyújtását követően, bármikor, a pályázat elbírálásától függetlenül, díjmentesen lemondható írásban, e-mailben megküldve legkésőbb 2022. június 04. nap 23 óra 59 percig. A jelölt határáron túli programrészvételi szándék lemondása vagy a szakmai napon (beiratkozáson) való meg nem jelenés vagy a programban való részvétel megtagadása esetén 50.000 Ft. azaz Ötvenezer Ft. bánatpénz (kötbér) fizetendő a hatályos Ptk. 6:64. § (1) és (2) bek., § 6:58 § 6:63 §6:66; § 6:69; §6:5 § (2), 6:213. (1) és (2) bek. alapján. A lemondási feltételeket a jelentkező (pályázó) tudomásul veszi és ennek ismeretében nyújtja be pályázati szándékát. A jognyilatkozatban rögzített lemondási határidő elmulasztása, valamint a pályázati szándék határidőn túli lemondása esetén a jognyilatkozatban rögzített jogi következmények további jogvita nélkül érvényesülnek.  Jelen jogi nyilatkozat teljes körű elfogadása előfeltétele a pályázati szándék benyújtásának, a jogi nyilatkozat megtagadása esetén a pályázati szándék automatikusan elutasításra kerül. A pályázat sikeres benyújtásával a jogi nyilatkozat a pályázó (jelentkező) által teljes körűen elfogadásra kerül.

Pályázati Szabályzat: https://tavintezet.hu/wp-content/uploads/2021/11/Palyazati-Szabalyzat-hatalyos.pdf

Hasonló bejegyzések