Május 4. 8-10-ig 

Elküldtem ezt a táblázatot, (alább a linken is megnyitható) ezt vesszük a konzultáció alatt. A május 6.-ai feladatokat kérlek nyomtassátok ki, és oldjátok meg a kinyomtatott lapon a feladatokat.

Ha a szavak

vége                  toldalék            kiejtés         leírjuk                    Példa


l, ll,                -j-vel kezdődő              jj            -lj, -llj            felelj, szálljon, hűljön


n, ny             –j-vel kezdődő            nny          -nj, -nyj,          fonja, nénje, anyja


d -j-vel kezdődő           ggy              -dj              adjon. tudjuk, tudjon


gy                  –j-vel kezdődő           ggy             -gyj         hagyj, fagyjon, hagyjál


tj , tyj            –j-vel kezdődő            tty            -tj, tyj,            barátja, bátyja atyja


t,d                 –s-sel kezdődő          ccs          -ts, -tys            barátság, zöldség


t,d                  –sz-szel kez              cc         – tsz, dsz       hatszor, tudsz, szeretsz


gy                   –sz-el kezd.          tysz, cc        –gysz           négyszer, fogysz ,fagysz


d                 -t-vel kezd.                 tt               -dt           tudtuk, mondtam

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mvdi2VpPEjG5kbYGxb8zyxtMdPhrVutNITiDP0A3wjg/edit?usp=sharing

-lj, -llj-vel írt szavak

Olvasd el a Tankönyv 75.oldalán a süni által mondott szabályt. Ezután csináld a munkafüzet feladatait.

Nyelvtan munkafüzet:60.o. 1 a, Olvasd fel hangosan anya vegye fel, és küldje el nekem.                                   1,b,c,   2. a, 3 ab, 4 ab

Délután: A nyelvtan tankönyv 116.oldalán lévő 16-os és 17-es számú szöveget olvassa fel a gyermek ,  és utána vegyétek fel kérlek, majd  küld el nekem hangfájlba.

 Május 6. 8:00-10:00- ig

-nj, -nyj-vel írt szavak

  1. Olvasd fel hangosan és figyelj, hogyan ejted ki a vastagon kiemelt szavakat. A táblázatod alapján is kikeresheted a helyes kiejtést.

Hiranyakasipura az anyja sem ismert volna rá. Olyan büszke lett arra, hogy mindenkit megfélemlített. Ez a démon nem szánja-bánja bűneit. Nem volt bátortalan, hogy mindenhova besurranjon. Nehogy már elunja az életét! Este amikor ez a démon lehunyja a szemét, mindenki fellélegzik. Legalább addig üres a trónja és nem bánt másokat! Hagy pihenjen csak! Igazából mindenki azt kívánja, hogy  menjen a pokolba. Olyan ez a démon mint egy hegy vulkánja, sohasem tudod mikor hányja ki az égető lávát

  1. Írd ki külön

az nj-vel írt szavakat ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

az nyj-vel írt szavakat:…………………………………………………………….

3  a, Figyeld meg a két szóban mi a szótő, a toldalékot válaszd le!

          fonjad                                     fonnyad

     b, Helyettesítsd be őket a megfelelő mondatba

Hirannyakasipu közelében minden virág el…………………!

Hiranyakasipu előtt a kezedet ne    ……………… keresztbe!

4, Írj pár kerek mondatot Praládha maharájról! Ki volt az anyukája, ki volt az apukája. Miért lett bhakta annak ellenére, hogy démonok családjában született meg? Hogyan menekült meg a démon apja haragjától. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 5, Tollbamondás: Anyuka diktálja le és te írd le az A5-ös írásfüzetedbe a nyelvtan tankönyv 116.oldalán lévő 17 számú szöveget.

6. Ismétlésként délután az A5-ös füzetbe írjátok le ezeket a szavakat.

anyja, bánja, fonja, hunyjon, kenje, köszönje, menjen, nénje, szánja, bánja, trónja üzenje

Hasonló bejegyzések