Május 4. hétfő 

1.óra Nyelvtan 

V. témazáró felmérő írása. A 45 perc elég szokott lenni a felmérő elkészítésére, de akinek fejlesztés jár, az jogosult több időt is igénybe venni. A feladatok szövegét is önállóan értelmezik. Ha nem értik, akkor olvassák fel a feladatot hangosan! Ez mindig célra vezet, mert csak az  ijedtség mondatja velük. Ha szemmel láthatóan mást csinál, mint a feladat utasítása, akkor lehet neki szólni! Nézzék át a munkákat, ellenőrizzék magukat a gyerekek!

Ahogy megbeszéltük, a szerdai konzultációs időben kereslek benneteket, így hétfőn zavartalanul írhatják a gyerekek a felmérőt! 

2.óra Nyelvtan 

Felmérő folytatása, szülő általi javítás, majd a hibák kijavítása írásban a gyerekek által. Ha a felmerő alapján szükséges, akkor légy szíves gyakoroljatok még a gyerekekkel ebben az órában, és a délutáni gyakorló órán! 

Május 6. szerda 

1.óra Nyelvtan 

Új témakör következik, egyben az utolsó. A mondatfajtákat ismerjük meg. A 3.osztály ezen a témakör ismétlésével indít majd. Az itt megadott feladat kevésnek tűnhet, de készültem még olyan feladattal, melyet telefonon együtt oldunk meg.
Szeretnék egy összefoglaló magyarázatot is adni az új témakörhöz. 

  1. Olvasd el!

A mondat szavakból áll. 

A mondatok a beszélő szándékát, mondanivalóját és érzelmeit fejezik ki. Szám szerint 5-féle mondatot ismerünk. Ezek a következők: kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó és óhajtó mondat.
A mondatok végére írásjelet teszünk. Ez 3-féle lehet:
Pont, kérdőjel, felkiáltójel. 

. kijelentő mondat 
? kérdő mondat 
! felkiáltó, felszólító, óhajtó mondat 

2. Nézd meg a képet!
Olvasd el te,vagy anya, hogy milyen mondatokat alkottam! Bemutatom a mondatfajtákat! 

 

Kijelentő mondat:  Megállapítást, közlést fejez ki, tájékoztat. 

Elmondom az esemény előzményét:

Nriszimhadéva felvette egy félig ember, félig oroszlán formáját. Meg akarta védeni szeretett hívét. Az Úr nagyon dühös volt, s kilépett abból az oszlopból, melyre Hiranjakasipú a kardjával csapott. 

-Kérdő mondat: Kérdezünk, tudakolunk valamit.Hiányos ismeretet kívánunk kiegészíteni, bizonytalan ismeretre kérdezünk rá.

Hiranjakasipú fejében így kavarogtak a kérdések:
Ki lehet ez a félelmetes lény? Vajon Visnu ilyen alakot öltött, hogy elpusztítson? Erősebb vagyok nála? 

-Felkiáltó mondat: Érzelem kifejezése.

A félistenek örömükben felkiáltottak:
Jaj, de furfangos a mi urunk! Óh, de csodás formát öltött Visnu! Hú de jó, hogy ellátja a baját annak a gonosztevőnek! 

-Felszólító mondat: Kérést, biztatást, tiltást, felszólítást, parancsot fejez ki.

Hiranjakasipú felszólította a katonáit:
Katonák! Hozzátok ide a pajzsomat! Siessetek, ne késlekedjetek! Figyeljétek, ahogy véget vetek ellenségem életének! 

-Óhajtó mondat: Vágyat, óhajt fejez ki. 

Prahláda Mahárádzsa így imádkozott:
Bárcsak ez a Legfelsőbb Úr mindig itt lakozna szívem lótuszán! Bár örökké szolgálhatnám Őt! Bárcsak démonikus apám megbocsátást nyerne! 

3.Válassz a Srímad Bhágavatam 7.énekének képei közül egyet, mely Nriszimhadévával kapcsolatos! Anyukád segítségével alkoss minden mondatfajtával egy-egy mondatot! 

2.óra Szövegértés 

  1. Olvasd el a Srímad Bhágavatam 7.ének 8.fejezetének 19-22.verseinek magyar fordítását! 
  2. Hiranjakasipú szemügyre vette Nriszimhadévát. Milyennek látta? Keresd meg az összetartozó kifejezéseket! 
karjaifehéren ragyogott, akár a hold sugarai 
szemeborotvaéles 
fogai égnek meredtek 
nyelve olvadt aranyhoz hasonló 
fülei hegy barlangjainak tűntek
nyitott szája és orrlyukai halált hozó
szőre seregnyi katonára emlékeztettek

3. Mit jelentenek az alábbi kifejezések?
Keresd meg szótárban, vagy fogalmazd meg a saját szavaiddal! 

ateista: 

démon:

gonosztevő:

Hasonló bejegyzések