május 4.  

1.ÓRA: az igék

Kérlek nézd meg a videómat és utána nyisd ki a nyelvtan tankönyvedet!

Olvasd fel hangosan a 61. oldalon a bagoly által mondott  ige fogalmát.

Ebből megtudhatod, hogy most az igék 3 csoportjával fogunk foglalkozni.

  1. Cselekvést jelentő igék     kérdése: Mit csinál?   Például: focizik,sétál
  2. Történést jelentő igék       Kérdése: Mi történik? Például: esik, havazik
  3. Létezést jelentő igék          Van, volt lesz, nincs   Például: Van füle.

Munkafüzet: 62.o.  2 feladat
63.o.  3.a,  4.b,   5.a
64.o.  6.a,  7.ab, 8.a,  10 a

2.ÓRA: az ige ragozása

Amikor hívlak Nitai, átbeszéljük.

Nyelvtan tankönyv: 62-63 oldalt elolvasni
Nyelvtan munkafüzet: 66-67 o. 1, 3, 4 a c, 6 a,

Április 6.  1-2. óra.  

Az igeidők

      Nevei                                       Jele                          Példa      


Jelen :most VAN                                                       kirándul,  ás


Múlt :  már VOLT            t,az ige vége mássalhangzó     kirándult

                                        tt, az ige vége magánhangzó    ásott                     


Jövő : majd LESZ         -ni + fog segédige                     kirándulni fog

                                               jövőre utaló szó+               holnap kirándul

                                               jelen idejű ige                    később kirándul

A jövő idejű igealakok -ni  végződésű szavainak szófaja: FŐNÉVI IGENÉV. Pl: kirándulni, szaladgálni 

A fog segédigét, ugyan úgy tudjuk ragozni a névmások segítségével

Én      fogok,                  Mi         fogunk

Te      fogsz ,                  Ti          fogtok

Ő        fog                      Ők        fognak 

Írtam egy fogalmazást amiben kérlek  húzd alá grafit ceruzával a jelen idejű igéket,  pirossal a múlt idejű igéket,   kékkel a jövő idejű igéket.

Ezeket a kérdéseket alkalmazhatod: jelen idő: mit csinál?mi történik

                                                          múlt idő:  mit csinált? mi történt?

                                                           jövő idő: mit fog csinálni?

Ez egy elbeszélő fogalmazás. Van bevezetése , tárgyalása és befejezése. Ezeket bekezdéssel különítettem el. Nézd majd meg milyen címet adtam a fogalmazásnak. Mire utal?

                                               Egy démon apa

  Hiranyakasipu minden élőlényt legyőzött. Aki látta őt nagyon félt tőle. Így a démon mindig büszke maradt testi erejére. Azt gondolta: -Én mindig győzni fogok, és minden ellenséget el fogok pusztítani! Még Brahmától is halhatatlanságot kért. 

  Hiranyakasipu tagadta az Úr létét. A fiát sem akarta Isten Hitre nevelni. Két fő tanítóját Sandát és Amarkát bízta meg Prahláda maharája tanításával. Ők tanítani fognak majd minden anyagi tudományt a gyermek számára, amitől a démon apa később elégedett lesz. Telt múlt az idő. Prahláda maharája meghallgatta tanítóit, de a szívében mindig az Úrra gondolt. Tudta, hogy meg fogja védeni őt ha bajba kerül. Mindig gyönyörű imákat mondott amitől elnyerte az Úr kegyét. Így amikor az apja az elefántok és kígyók közé vetette , amikor ledobta a hegyről az Úr Visnu mindig megmentette a haláltól. Hiranyakasipu szörnyen mérges volt és nem tudta elképzelni, hogy miért nem tudja elpusztítani Prahláda fiát. Hívatta a két démon tanítót akikre rákiáltott:-Vigyázni fogtok a gyermekemre! Majd nézni fogom én is mit tanítotok az órán neki! Szégyelljétek magatokat. A gyermekem csak az Úr Visnuról szóló tanítást fújja! Nem furcsa ez nektek? Mi a válaszotok?  Hagy halljam?

A démonok remegtek és így válaszoltak:- Nem mi tanítottuk ilyen istenes tudásra őt! Megígérjük, hogy holnaptól figyelünk! Senkit a közelébe nem engedünk! Majd elégedett leszel, meglásd, csak hagyd hogy folytathassuk tovább. Hiranyakasipu sohasem lett elégedett. Annyit kínozta gyermekét, hogy az Úr Visnu nem tudta már vissza fogni a dühét. Megjelent az oszlopból félig ember és félig oroszlánként és harcolt a démonok vezetőjével. Prahláda maharája e félelmetes formát  látva egyáltalán nem félt, mert tudta hogy így jött el az Úr hozzá védelemezőként.  Amikor a démon meghalt, a gyermek ártatlansága és szépsége megnyugtatta őt. A virágfüzért elfogadta és az ölébe ültette őt. 

  Így lett a mi példaképünk Prahláda maharája. Az imái az Úrhoz mindig szeretettel teli volt. Gonosz apja sohasem tudta eltéríteni attól, hogy  Visnuhoz ragaszkodjon. Amíg az anyagi világban élünk, mi is kövessük ezt a  szép példát. Egyszer hozzánk is el fog jönni Krisna és akkor sírni fogunk mert a szemünket sohasem árasztotta el ilyen csoda! 

Hasonló bejegyzések