05.04 Nyelvtan

Élő tollbamondàs lesz, konzultációs időben egyeztetünk.

Tk. 74old. 1/a., 2/ab., 3/a., 75.old.7.
Munkafüzet 82.old., 1/a,b,c., 2/a., 4/a

05.04 Olvasás

Ezen az órán, iskolánk névadójáról, Prahláda Maharájárálól emlékezünk meg.

  • Keresd meg a Srímad Bhágavatam 5. fejezetét!
  • A fejezet bevezetőjét kell hangosan elolvasni. 171-172 oldal.
  • Készíts egy rajzot, vagy festményt az olvasottakról!

05.06 Nyelvtan

Tk. 76.old., 1a,b., 2., 77.old. 5/a., 6
Munkafüzet 84. old., 2/a,b., 3 a,b., 85 old.4/a,b., 5.

05.06. Fogalmazás

Most egy nagyon különleges feladat következik.

Idézzétek fel magatokban a történetet, amikor Nrisimha Déva kilépett az oszlopból.!

Ezután, gondolatban bújjatok egy másik személy bőrébe, aki szemtanúja lehetett az eseménynek. Lehet ez egy kisegér, valamilyen màs àllatka, egy személy, aki elbújva figyel egy rejtekhelyről vagy bárki más. 

 A feladat az lesz, hogy meséljétek el írásban, mit láttatok,hallottatok éreztétek miközben Nrisimha Déva megjelent!

A kész munkát küldjék el nekem!

Hasonló bejegyzések