Hare Krisna kedves lányok!

Küldöm a magyar feladatokat. Ha valakinek bármi kérdése van, vagy segítségre szorul, nyugodtan hívjatok. Bár nem lesznek konkrét konzultációs időpontok, de attól függetlenül hívhattok. És most is mindent küldjetek majd el, amivel készen vagytok.

Világi irodalom (2 óra)

Az alábbi szöveget, amit ideírok, kérlek, másoljátok be a füzetbe:

Ballada (ez a cím)

Verses epikai műfaj, témája gyakran tragikus. Sűrített cselekmény, szaggatott, szűkszavú előadásmód jellemzi.

Műfaji sajátosságai:

  • téma: gyakran szomorkás
  • sűrített cselekmény: időbeli vagy térbeli kihagyások, fordulatok, párbeszédekből, monológból (ezt ne írd le, csak magyarázok: a monológ azt jelenti, hogy valaki egyedül beszél, vagy másokhoz, vagy magához) bontakozik ki
  • lírai elem(ezt se írd le: ami a versekre szokott jellemző lenni): hangsúlyos lélekábrázolás, lelki folyamatok, hangulatok bemutatása
  • ismétlések: szavak, mondatok, versszakok

Amennyire lehet, próbáld is megjegyezni, amit leírtál. Majd csak olvasd el a Tk.31. oldalát.

Olvasd el Arany János: A walesi bárdok című balladáját Tk.42-44.o.

A Tk. 45.oldalán található egy összefoglaló rész. Annak segítségével készítsd el az alábbi feladatot a füzetbe! : Tk. 45.o. kék feladatok/ 2. (Itt ez 3 részből áll, a tankönyvi ábra csak példa, azért van ott csak kettő rész.,)  45.o. kék feladatok/ 3b

Nyelvtan/Śrīmad Bhāgavatam (2 óra)

Az egyszerűsítés kedvéért most a Bhágavatam helyett nyelvtan lesz. Aztán majd bepótoljuk.

Elméletileg az alábbi feladatokat már megcsináltad a Hej, írás, helyesírásból: 64.o./46, 65.o./49, 66.o/52, 67.o./55  Azért nézd meg, hogy megvan-e.

A piros szavak gyakorlását se felejtsétek el kérlek.

Akkor az e hétre gyakorlandó feladatok a következőek: Hej, írás, helyesírás: 67.o./56, 68.o./1a, 69.o./6, 70.o./9., 71.o./1, 2a, 72.o./7a, 73.o./10, 74.o/14,16 (Ezek közül annyit csinálj meg, amennyit másfél óra alatt meg tudsz csinálni. A többi szorgalmi. Persze nem kell egyszerre másfél órát csinálni, lehet részletekben is.)

Hasonló bejegyzések