1. A képzés célja: 

 • A Krisna-völgyi közösség gyermekei részére életcélok, szolgálati és munkalehetőségek bemutatása
 • gyerekek lelkesítése a farmos szolgálatokra, tevékenységekre
 • szaktudás és megfelelő munkamorál fokozatos kiépítése
 • Krisna-völgy szolgálati területeinek utánpótlás biztosítása, 
 • lehetőség a felnövekvő nemzedék számára, hogy az Isteni Párt, Rádhá-Syamasundarát szolgálhassák a személyiségükhöz közel álló varnákban, helyzetekben
 • az osztályokkal, mint képzőhelyekkel kialakítani egy szorosabb kapcsolatot

2. A képzőhely:

 • Az osztályok részéről a kapcsolattartók alkalmassága azon túl, hogy a szolgálatában nagyon szépen teljesít, lelkes átadni a tudását a gyermekeknek is. A kapcsolattartó személyéről a képzés szervezője egyeztet az adott osztály vezetőjével, vagy az általa kijelölt személlyel.

A képzés menete: 

5-6.osztály: 

 • Az éves tervezett időpontokban az osztályvezető, vagy a kapcsolattartó röviden bemutatja az osztály működését és bevonja a gyerekeket valami aktuális szolgálatba

7-9.osztály: 

 • választott osztálynál bemutatkozó óra
 • ált. 2-2 havi ciklusban
 • a szolgálati hely és az iskola összeállít közösen egy képzési anyagot, ami segíti a gyermeket a megfelelő szolgálatvégzésben
 • a ciklus letelte után jellemzést kap a gyermek és az iskola az szolgálati időszak tapasztalatairól
 • alkalmanként 2-4 órai tevékenység, ez az adott tevékenység jellegétől is függ. 
 • a cél nem a gyerekek dolgoztatása, hanem a lelkesítés és a mélyebb betekintés a szakmába.
 • ennek pontos időintervalluma a szolgálati területtől is függ, pl. ha a prédikáláson elutaznak pár napra, akkor az nyilván nem ebben az időintervallumban fog történni. Ezt egyénileg szükséges egyeztetni aktuálisan. 
 • Gyerekenként  kb. 2-2 hónap áll rendelkezésre egy tanévben, szeptembertől májusig, amit ezeken a képzőhelyeken töltenének a gyermekek, 
 • Nyári varna-gyakorlatok: A nyári időszakban is van lehetőség hosszabb, akár egybefüggő szolgálatra, érdemes lenne ezeknek a nagyobb gyerekeknek a projekthetek helyett hosszabb, egybefüggő választott szolgálati helyen lenniük (turizmus, egyéb idényszolgálatok előnyben).
 • a gyermek jellemzése:
  • a gyermekről jellemzés készül a képzőhelyen, egy szempontsor alapján
  • 3 terület kiemelten fontos a jellemzésben:
   • a személyisége
   • az ügyessége 
   • hozzáállása az adott tevékenységhez. 
  • Hosszabb távú tervként szerepel, hogy a képzőhely és az iskola közösen kidolgozna egy „tananyagot”, ami az adott területen való elmélyüléshez segítség a gyerekeknek. (Benne a saját elvárásokon, ismeretanyagon kívül külső források pl. könyvek, dokumentumfilmek megtekintésének ajánlatával).

3. Éves menet: 

5-6.osztály: 

 • előzetesen tervezett beosztás alapján 
 • általánosan minden osztályhoz eljutnak
 • csoportos képzések
 • a kísérőtanárral mennek az előre betervezett osztályokhoz
 • ott a kapcsolattartó fogadja őket, bemutatja az adott osztály tevékenységét, beszélgetnek vele, majd bevonja őket valami aktuális szolgálatba

7-9.osztály: 

 • egyedi egyeztetés alapján, az általuk választott osztályokhoz mennek csak
 • min.heti 2 órában, 2 hónapig
 • Itt a gyermekek mellett már nincs kísérő tanár, ők közvetlenül a kijelölt bhakta útmutatásait fogják követni a mindenkori gyerekvédelmi szabályzatunkat figyelembe véve (jelenleg 1 gyermek és 1 felnőtt nem tartózkodhat kettesben). Amennyiben nincs más, aki jelen legyen, úgy a gyermekek párban tudnak menni a képzőhelyre. 

4. Projekthetek

 • ha valamely vaisnava ünnephez köthető projekthetet tartunk, akkor gyermekek a Fesztivál osztálynak illetve a Pujari osztálynak segítenek.

Fesztiválok idején vállalható szolgálatok: 

 • templomtakarítás
 • díszítés
 • segédkezés az előkészületekben (yajna-k, abhiseka, színpad stb)
 • mazsolafüzér készítés
 • szervezés

Hasonló bejegyzések